Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen

Innovatie, focus op de waardeketen en verbetering van financiële prestaties zijn voor veel ondernemingen cruciaal. Subsidies en fiscale regelingen, zowel regionaal, nationaal als Europees, spelen een belangrijke rol door de investeringskosten te verlagen en de innovatiepositie te versterken.