Life Sciences

Solution

Life Sciences

Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen

Life Sciences is een snel groeiende topsector. Het belang voor de maatschappij en economie neemt alsmaar toe. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie binnen Life Sciences zijn dan ook van grote maatschappelijke en economische betekenis op zowel nationaal als Europees niveau. Vanuit de overheid en de EU worden deze activiteiten gestimuleerd, veelal in de vorm van het verstrekken van subsidies voor zowel publieke als private partijen.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor Life Sciences wordt vanuit de nationale en Europese overheid door middel van twee verschillende vormen van subsidies gestimuleerd. Ten eerste wordt op nationaal niveau dit gestimuleerd door het verstrekken van fiscale stimuleringsmaatregelen, resulterende in een afdrachtsvermindering. Ten tweede worden op nationaal en Europees niveau cash subsidies verstrekt. Deze twee typen subsidieregelingen, inclusief de meest relevante subsidieregelingen, worden onderstaand verder toegelicht.

  • Cash subsidies – nationaal en Europees

Naast de fiscale stimuleringsmaatregelen bestaan er tal van cash subsidies ter bevordering van Research & Development werk. Zowel op nationaal als Europees niveau zijn er veel verschillende cash subsidies voor de Life Sciences sector beschikbaar. Elk van deze subsidies haakt in op bepaalde fases van de ontwikkeling; waar de ene type subsidie geschikt is voor ontwikkelingen die zich nog in de onderzoeksfase bevinden, zijn andere subsidies toepasbaar voor ontwikkelingen die al dichtbij de markt liggen. Op nationaal niveau worden door verschillende instanties subsidies verstrekt voor de Life Sciences sector, zoals RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), ZonMW en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Elke subsidieverstrekker kent zijn eigen subsidieprogramma’s met eigen randvoorwaarden en deadlines.

Op Europees niveau worden vanuit de Europese Commissie tevens cash subsidies verstrekt, die veelal een groter budget en doorlooptijd kennen in vergelijking tot de nationale subsidies. Het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma op Europees niveau is het zogeheten Horizon2020 programma (vanaf 2020 zal dit Horizon heten). Dit Europese programma heeft een totaal budget van bijna € 80 miljard wat verdeeld is over 7 jaar (2014-2020). Dit programma is onderverdeeld in 3 hoofdthema’s:

  • Excellent Science: subsidies met een focus op excellent onderzoek op individueel en samenwerkingsniveau;
  • Industrial Leadership: subsidies met een focus op het bedrijfsleven voor zowel kleine als grote partijen;
  • Societal Challenges: samenwerkingssubsidies met een focus op hedendaagse challenges die elke twee jaar door de Europese Commissie worden vastgesteld.

Binnen alle thema’s zijn er relevante subsidies voor Life Sciences & Health, voor zowel publiek als privaat, beschikbaar waar op gereageerd kan worden. Hierbij kan zowel gedacht worden aan het opleiden van personeel tot aan het ontwikkelen van innovatieve producten en/of diensten. Naast Horizon2020 zijn er nog andere relevante Europese programma’s beschikbaar voor de Life Sciences sector, zoals het Eureka programma. Het Eureka programma kent, net zoals het Horizon 2020 programma, eigen subsidieprogramma’s met eigen voorwaarden en deadlines.

Het aanvragen van cash subsidies levert naast een aanzienlijk geldbedrag tevens zichtbaarheid van uw organisatie op. Daarnaast resulteren samenwerkingen veelal in een snellere ontwikkeling en hogere mate van innovatie, waardoor uw organisatie de concurrentie kan voorblijven. Door de vele verschillende beschikbare subsidies kan het echter lastig zijn om de juiste subsidies te selecteren. Wij als Gi3 van Deloitte hebben een goed overzicht van dit landschap en kunnen adviseren en begeleiden in elke stap van het subsidieproces. Wij kunnen u helpen met het identificeren van de subsidies die het beste bij uw wensen en uw organisatie passen. Hierbij kijken wij op regionaal, nationaal en internationaal niveau naar de best passende opties. Daarnaast, omdat het schrijven van een subsidieaanvraag veelal als een complex proces wordt ervaren, kunnen wij u ondersteunen bij het schrijven van deze aanvragen en ondersteuning bieden in de conceptualisatie en het vinden van juiste consortium partners.

  • Fiscale stimuleringsmaatregelen - WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, oftewel WBSO, is (één van) de bekendste subsidieregeling(en) voor onderzoek en innovatie in Nederland. Als uw bedrijf een nieuw product, (deel van een) productieproces of programmatuur ontwikkelt in Nederland kunt u gebruik maken van deze regeling. De drempel voor kwalificeerbaarheid is daarbij laag omdat de R&D werkzaamheden slechts technisch nieuw moeten zijn voor het bedrijf. Het te behalen voordeel is een verlaging van de loonkosten en andere onderzoek-gerelateerde kosten en uitgaven welke zich uit in de vorm van een afdrachtvermindering.

Contact

Susan Hansen

Susan Hansen

Senior Manager

Before she started working at Deloitte she worked at another large grant consultancy company. She has also been employed as a project manager and internal grant coordinator with an international organ... More