Europese subsidies

Solution

Europese subsidies

Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen

Vanuit de Europese Unie heeft verschillende budgetten beschikbaar waarmee bedrijven die een positieve maatschappelijke impact weten te maken op Europa kunnen worden gestimuleerd. De bijbehorende programma’s hebben een enorme reikwijdte en kunnen ondersteuning bieden van wetenschappelijk onderzoek tot uiteindelijke marktimplementatie. Voor bijna iedere industrie liggen op dit gebied mogelijkheden.

Het Grants & Incentives team van Deloitte heeft kennis van en zicht op de vele subsidieprogramma’s op nationaal en Europees niveau en kan ondersteuning bieden bij het bepalen van de meest optimale strategie voor het implementeren van subsidies in de bedrijfsvoering.

Op Europees niveau zijn er diverse subsidieprogramma’s voor de verschillende sectoren beschikbaar. Europese subsidieprogramma’s bieden over het algemeen substantieel hogere (tot enkele miljoenen) subsidiebedragen per project dan nationale subsidieprogramma’s. Echter, vooral wanneer dit wordt vergeleken met nationale subsidietrajecten, zijn de administratieve verplichtingen en aanvraagvereisten voor Europese subsidietrajecten ook groter. Het Gi3 team van Deloitte heeft veel ervaring met, en expertise in, Europese subsidieprogramma’s en kan op een efficiënte manier ondersteuning bieden bij het schrijven en indienen van een sterke en goede subsidieaanvraag.

Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de op Europees niveau lopende programma’s.

Meer weten over Europese subsidies?

Wilt u meer weten over Europese subsidies? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Contact

Helene Geijtenbeek

Helene Geijtenbeek

Partner

Ik ben verantwoordelijk voor de Nederlandse praktijk die zich bezig houdt met R&D tax incentives en subsidies. Ik ben voornamelijk betrokken bij internationale subsidie-adviestrajecten voor grote Nede... More

Susan Hansen

Susan Hansen

Senior Manager

Before she started working at Deloitte she worked at another large grant consultancy company. She has also been employed as a project manager and internal grant coordinator with an international organ... More