Solution

Loonheffingen - Inzicht & Optimalisatie

Deloitte biedt u het juiste inzicht in kosten- en optimalisatiemogelijkheden.

De belastingwetgeving is continu in beweging en wordt steeds complexer. De wetgever verlangt daarbij van u als werkgever dat u ‘in control’ bent op fiscaal gebied.

Onjuistheden in uw salarisadministratie kunnen tot naheffingen en boetes leiden. Om uw loonheffingen onder controle te houden is een continue beoordeling en aanpassing van uw processen noodzakelijk. Hierbij gaat het niet alleen om de juiste wetstoepassing, maar ook om het proces van de periodieke bruto-netto betalingen aan uw werknemers in binnen- en buitenland. Uw uitdaging is om te achterhalen of u onnodig veel geld betaalt aan uw werknemers, de Belastingdienst of overige instanties.

 

Hoe Deloitte u helpt

Wij hebben ervaren dat werkgevers met een goede analyse van de loonheffingen veel kunnen besparen en een grotere efficiency kunnen bereiken. Deloitte heeft daarom maar liefst vier modules ontwikkeld die los van elkaar of in samenhang kunnen worden ingezet. Doorgaans vinden wij ten minste tien punten die grote impact hebben op zaken als salarisverwerking, vergoedingen of jaarlijkse aangifte.

Module 1: Algemeen inzicht met de Arbeidskostenoptimizer

De Arbeidskostenoptimizer bestaat uit een online onderzoek dat u zelf kunt uitvoeren, gevolgd door analyse en terugkoppeling vanuit Deloitte. Zo krijgt u snel en eenvoudig inzicht in belangrijke kansen en risico’s op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, grensoverschrijdende arbeid, pensioen, arbeidsrecht en fiscaalinhoudelijke processen.

Voordelen van deze aanpak:

 • beperkte kosten; de grootste investering is uw eigen tijd voor het invullen van de vragenlijst;
 • breed inzicht in alle fiscale kansen en risico’s op loonheffingengebied;
 • u kunt het onderzoek naar eigen wens beperken tot specifieke onderdelen of uitbreiden, online beschikbaarheid, 24/7.

Module 2: Detailinzicht met de Payroll Screener

De Payroll Screener is een gedetailleerde beoordeling van een select aantal salarisstroken, aan de hand van CAO, personeelsdossiers, arbeidsvoorwaarden en bedrijfseigen regelingen. Daarna weet u tot in detail of uw salariskosten onder controle zijn. Dit betekent dat wij uw risico’s in kaart hebben gebracht en hebben beoordeeld of u alle kansen benut. Voorts geven wij een oordeel over de kwaliteit van uw salarisadministratie.

Voordelen van deze aanpak:

 • gedetailleerde controle op juistheid salarisstroken;
 • inzicht in verbetermogelijkheden processen salarisadministratie;
 • beperkte inzet vanuit uw organisatie vereist.

Module 3: Grip op loonheffingen met een Tax Control Framework op maat en modulair

Organisaties zoeken steeds meer naar mogelijkheden om risico’s te beheersen en te voorkomen; geen verrassingen achteraf. Daarbij bestaat behoefte aan expertise om loonheffingen te integreren in bedrijfsprocessen. Dit is zelfs een noodzaak als u met de Belastingdienst in gesprek gaat over Horizontaal Toezicht. Wij hebben een op maat en modulaire aanpak ontwikkeld die leidt tot grip op uw loonheffingen. Onze oplossing kenmerkt zich door uw AO/IC centraal te stellen.

Voordelen van deze aanpak:

 • loonheffingenrisico’s beperken en voorkomen;
 • grip op loonheffingen met een Tax Control Framework;
 • klaar voor Horizontaal Toezicht.
 • Module 4: Doorlopend inzicht met Financial HR Analytics

Financial HR Analytics maakt optimaal gebruik van de grote hoeveelheid realtime data die nu al aanwezig is in uw organisatie. Met de uiterst geavanceerde analysesoftware van Deloitte krijgt u waardevol en gedetailleerd inzicht om kosten te besparen en optimaal te voldoen aan de meest recente regelgeving. Statische rapportages zijn verleden tijd: een toegankelijk dashboard biedt doorlopend het inzicht dat nodig is en geeft u antwoord op de vele vragen die zich dagelijks voordoen.

Voordelen van deze aanpak:

 • doorlopend compliant met lokale en internationale regelgeving;
 • ieder moment inzicht in arbeidsgerelateerde uitgaven en budget;
 • grip op belangrijke cost drivers zoals salarissen, pensioenpremies en fiscaliteit.

 

Wat het u oplevert

Wij merken bij veel van onze klanten dat de beschikbare capaciteit volledig wordt ingezet om aan de dagelijkse werkzaamheden en verplichtingen te voldoen. Met de oplossingen van Deloitte blijft het beslag op uw mensen beperkt en kunt u toch forse stappen zetten in het verder professionaliseren van de HR-functie binnen uw organisatie.

Afhankelijk van de specifieke uitkomsten uit de modules kunnen wij u uiteraard ook ondersteunen bij het implementeren van de bevindingen en het optimaliseren van de processen.

Contact

Willeke Franken

Willeke Franken

Manager

Ben als jurist werkzaam voor de publieke sector. Ben vooral gespecialiseerd in de wet- en regelgeving waarmee zorginstellingen in de brede zin te maken hebben. Bijzondere aandachtsgebieden: Wet Toelat... More