Om oss

Samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte

Strategi og tilnærming

Deloitte har stor påvirkningskraft på samfunnet, både gjennom våre handlinger og gjennom handlingene til de vi jobber sammen med. Derfor er samfunnsansvar og bærekraft en sentral del av vår forretningsvirksomhet.

Det er blant annet tett knyttet opp mot våre fire kjerneverdier: «har integritet, og er dynamisk, empatisk og vidsynt», samt vårt formål «to make an impact that matters – for clients, talents and society».

​I Deloitte Norge har vi over mange år jobbet med å integrere samfunnsansvar og bærekraft i vår virksomhet. Vi har kommet et godt stykke på vei, og arbeider systematisk med å kontinuerlig utvikle og forbedre oss for å nå ambisiøse mål i tiden fremover.

​Grunnmuren i vårt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft består av å:

  1. Drive ansvarlig forretning i våre klientoppdrag
  2. Være en ansvarlig arbeidsgiver for våre medarbeidere 
  3. Være en ansvarlig forbruker i samfunnet.

Utover dette er vi opptatt av å være en pådriver for samfunnsinnovasjon, og bidra til å utvikle dagens og morgendagens løsninger på våre største samfunnsutfordringer sammen med andre.

Deloittes bærekraftmodell
Deloittes bærekraftmodell

Deloitte WorldClass

​Vi er stolte av å være del av en global organisasjon som tar samfunnsansvar og bærekraft på alvor, og er ydmyke og motiverte for å være med å nå de ambisiøse målene vi som selskap har satt oss for å bidra til FNs bærekraftsmål via Deloitte WorldClass.

Medarbeidere i Deloitte Norge og de over 260.000 andre Deloitterne i andre land skal gjennom WorldClass skape nye muligheter for millioner av mennesker verden rundt, med størst fokus på SDG 4 - inkluderende og rettferdig utdanning og livslang læring og SDG 8 - vedvarende økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle.

Deloitte skal jobbe med å løse SDG 4 og 8
Deloitte skal jobbe med å løse SDG 4 og 8

Fra globale mål til lokal handling

​Som en ledende kompetansebedrift er kompetanse en rød tråd i vårt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft. Vi er opptatt av å bruke vår kompetanse, vår erfaring og vårt nettverk til å gjøre en forskjell. Dette gjør vi blant annet gjennom WorldClass, strategiske samarbeid med ideelle aktører og sosiale entreprenører, pro bono prosjekter, samt seminarer og forelesninger ved institusjoner for høyere utdanning.

Vi er også opptatt av å bruke vår posisjon til å sette relevante tema på agendaen i samfunnsdebatten. Dette gjør vi blant annet gjennom å dele innsikt og bidra til forskning og utvikling, samt gjennom debattarenaen The Waterfront Ideas.

​Aktivitetene spenner fra kompetansebaserte aktiviteter til tradisjonelt frivillighetsarbeid, som på vår Impact Day. Ved å legge til rette for lokalt engasjement ønsker Deloitte å skape stolthet og motiverte medarbeidere som bidrar til en langsiktig verdiskapning, både for klienter og for vår egen organisasjon.

Samfunnsansvar er kjernen i Deloittes profesjon

​Våre tjenester bidrar til et velfungerende næringsliv og finansiell rapportering som er til å stole på. Profesjonene vi utøver kan bare opprettholde sin legitimitet ved at samfunnet har tillit til at vi som utøvere av yrket opptrer med integritet og forvalter ansvaret på rett måte. På denne måten blir utøvelsen av samfunnsansvar direkte linket til de oppgavene vi hver dag løser for våre klienter.

Både nasjonalt og internasjonalt bidrar Deloitte til å løse vår tids store utfordringer. Vi arbeider sammen med offentlig sektor, private virksomheter og ideelle organisasjoner for å designe og levere løsninger som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Innovasjon og nytenkning står sentralt i vår måte å arbeide på, og vi er betrodde rådgivere for blant annet FN og World Economic Forum. Klikk her for å lese mer om hvordan Deloitte bistår kunder med å bidra til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Var denne siden nyttig?