Artikkel

Deloitte Business Process Solutions | Bergen

Tilbyr økonomer for oppdrag i Bergen

BPS (Business Process Solutions) spesialiserer seg på CFO-ens ansvarsområde, og tilbyr klienter interimløsninger og prosjektstøtte innenfor økonomi, regnskap og analyse. Etter en svært suksessfull etablering i Oslo, er en BPS-avdeling nå etablert i Bergen.

- Vi har allerede merket at det er etterspørsel etter tjenestene våre i bergensregionen, og vi ser at kompetansen og fleksibiliteten vi tilbyr er høyt verdsatt av våre kunder, sier Marius Pörschke ved BPS i Bergen.

Konsulenter til et bredt spekter av økonimioppgaver

BPS tilbyr dyktige økonomer med et stort kompetansehus i ryggen. Med vår sterke posisjon i markedet kan vi rekruttere de beste kandidatene, for så å utdanne dem videre i et skreddersydd opplæringsprogram. Kombinasjonen av praktisk erfaring og målrettet opplæringt, gjør at BPS’ konsulenter kan tilby tjenester innen et bredt spekter av økonomioppgaver. 

Vi hjelper bedrifter med kompetanse og kapasitet i perioder hvor økonomiavdelingen opplever økt belastning.

Bidrar til å opprettholde driften

Våre konsulenter kan tre inn i operative funksjoner i økonomiavdelingen, for eksempel som regnskapsfører, controller eller økonomisjef, i korte eller lengre oppdrag, og sørge for at driften går som normalt.

Ofte skjer dette som en følge av sykefravær, permisjoner eller på bakgrunn av andre omstendigheter som skaper et midlertidig behov, enten det er planlagt eller ikke. Vi kan også sørge for overlapp og kontinuitet under rekruttering til en fast stilling, og sørger da for at bedriften kan bruke tiden som trengs til å finne rett kandidat, mens vår konsulent utfører arbeidsoppgavene. I slike tilfeller kan konsulenten også dokumentere arbeidsoppgaver og lage rutinebeskrivelser, slik at den nyansatte raskt kommer inn i sin rolle.

Tilbyr bistand i perioder med organisatoriske endringer

Våre erfarne konsulenter vil også kunne bistå i perioder med organisatoriske endringer, eller på prosjekter. Enten som prosjektleder, prosjektressurs, eller for å innta operative roller som tillater bedriftens egne ansatte å vie prosjektet større fokus. Dette kan for eksempel være implementering av et nytt ERP-system, hvor det kreves mye involvering fra økonomi og regnskap.

I slike perioder kan BPS bistå med nødvendige ressurser for å avlaste under arbeidstoppene, og bidra til at rapportering og andre leveranser går som normalt. Vi har erfarne konsulenter tilgjengelig som kan steppe inn på kort varsel og sette seg raskt inn i arbeidet som må utføres. 

Relaterte artikler

BPS | Deloitte

Deloitte Bergen

 

Var denne siden nyttig?