Artikkel

Publikasjoner | Regnskap

Utvalgte temaer innenfor regnskapsloven, god regnskapsskikk og IFRS.

Oppdaterte pensjonsforutsetninger per 31.08.2021

Publisert 20. september 2021

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) gir veiledning knyttet til pensjonsforutsetninger. NRS har oppdatert veiledningen med tall per 31. august 2021. 

Les mer her

IFRS | Regnskapsføring av kostnader ved konfigurasjon og tilpasninger av skybaserte softwaresystemer

Publisert 2. juli 2021

Virksomheter pådrar seg dels store utgifter til konfigurasjon eller tilpasning av skybaserte softwareløsninger. Regnskapsmessig behandling av disse kostnadene iht. IFRS ble endelig behandlet av IFRIC i april 2021, med tilhørende publisering av agendabeslutning. 

Les mer her

Vedtatte endringer i regnskapsloven

Publisert 3. juni 2021

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven for å gjennomføre EU-direktiver. Disse endringene er nå vedtatt, og trer i kraft 1. juli.

Les mer her

Nytt diskusjonsnotat fra IASB om fusjoner og oppkjøp av virksomhet under samme kontroll

Publisert 15. mars 2021

Diskusjonsnotatet omhandler regnskapsføringen av alle virksomhets-sammenslutninger under samme kontroll.

Les mer her

Oppdaterte pensjonsforutsetninger per 31.12.2020 fra NRS

Publisert 14. januar 2021

Fallende renter gjennom 2020 påvirker diskonteringsrenten for pensjonsforpliktelser. Diskonteringsrenten er lavere enn ved utgangen av 2019, og dette fører til økte pensjonsforpliktelser.

Les mer her

Forslag til endringer i regnskapsloven

Publisert 14. januar 2021

Departementet foreslår endringer i regnskapsloven som skal sikre at norsk rett er i overensstemmelse med EØS-reglene.

Les om de foreslåtte endringene her

IFRS 16 – Endringer i leieavtaler

Publisert 9. juni 2020

Pandemien har ført til ulike lempinger i leieavtaler som ledd i å hjelpe virksomheter gjennom en økonomisk og likviditetsmessig utfordrende periode. Her er en gjennomgang av IFRS 16.

Les mer om endringene her

Årsregnskapet og fortsatt drift

Publisert 20. april 2020

I denne artikkelen gir vi en grundig oversikt over de krav som foreligger i både regnskapsloven og IFRS vedrørende fortsatt drift.

Les artikkelen her

Avleggelse av årsregnskapet for 2019

Publisert 20. mars 2020

I denne gjennomgangen reiser vi noen problemstillinger knyttet til avleggelse av årsregnskap iht. norske regnskapsregler, og hvilke konsekvenser Covid-19 kan ha på enda ikke avlagte årsregnskap for 2019.

Les mer her

Var denne siden nyttig?