Utleie av økonomikonsulenter

Deloittes Business Process Solutions er spesialister på oppgaver som ligger under CFO-ens ansvarsområde. Vi har konsulenter med høy kompetanse og bred erfaring som raskt kan steppe inn og bistå med interimløsninger, eller prosjektstøtte for å sikre kontinuitet i din økonomiavdeling.