Utleie av personell til økonomiavdelingen

Tjenester

Utleie av personell til økonomiavdelingen

Få hjelp av midlertidige ressurser for kortere eller lengre oppdrag.

Vi tilpasser team og tjenester til deres spesifikke behov.

Midlertidige arbeidsintensive perioder

I forbindelse med årsoppgjøret, eller om det oppstår endringer i organisasjonen, kan økonomiavdelingen oppleve å ha høyere arbeidsbelastning. I disse periodene kan Deloitte tilby nødvendige ressurser for å avlaste arbeidstoppene og bidra til at avdelingens leveranser går som normalt.

Sykefravær eller fødselspermisjoner

Sykefravær eller foreldrepermisjoner, planlagte eller uventede, kan ofte resultere i et midlertidig behov for ressurser. Dersom behovet er kortvarig, eller det er vanskelig å estimere tidshorisont, er ansettelse i fast stilling ofte ikke et alternativ. Våre erfarne konsulenter kan steppe inn på kort varsel og sette seg raskt inn i arbeidet som må utføres.

Under pågående rekruttering

Når man skal rekruttere til en fast stilling, er det viktig å finne rett person. Disse prosessene kan ofte ta tid. I en slik mellomfase kan Deloitte tilby ressurser som utfører arbeidsoppgavene i denne stillingen til ny medarbeider er på plass. Hvis det er ønskelig, kan vi også hjelpe til med å utarbeide dokumentasjon og rutinebeskrivelser, slik at nye medarbeidere raskt kommer gang i sitt arbeid.

Les mer om Business Process Solution her.

Kontakt oss

Malin Grønevik

Malin Grønevik

Partner, leder BPS Norge

Malin har jobbet som CFO, Finansdirektør og Regnskapsleder, både som ansatt medarbeider og i konsulentrolle, hos flere selskaper i et flertall ulike bransjer. Hun har bred erfaring fra finansiell rapp... Mer