Utleie av prosjektledere til økonomifunksjoner

Tjenester

Utleie av ressurser til prosjekter

Vi tilbyr utleie av prosjektledere og ressurser til prosjekter.

Vår arbeidsform sikrer at kompetansen blir værende i organisasjonen. Vi baserer vårt arbeid på dialog, samarbeid og kompetanseoverføring. Vi fokuserer på løsninger som er gjennomførbare, men som samtidig har nødvendig ambisjonsnivå.

Optimalisering av prosesser

Finansiell informasjon er en kritisk faktor for beslutninger i alle virksomheter. Det er viktig at informasjonen er korrekt, lett å bruke og tilgjengelig til rett tid. Vi analyserer dine eksisterende prosesser og utarbeider forslag til forbedringer. Det vil ofte resultere i implementering av avstemmingsverktøy, effektive rapporteringspakker, prosessbeskrivelse og rutinebeskrivelser.

Ekstern bistand til prosjekter

I større prosjekter, for eksempel restrukturering av virksomheten, kan det være behov for midlertidige ressurser som kan administrere og koordinere arbeidet. Deloittes konsulenter har erfaring fra de fleste typer prosjekter innen økonomifunksjonen, både som prosjektleder og i andre roller.

Avlast ditt personale ved pågående systemimplementering

Når det skal implementeres nye IT-systemer, for eksempel et ERP-system, kreves det tid og ressurser fra de ansatte i økonomiavdelingen. Deloitte kan i disse periodene tilby ressurser til å utføre de operative oppgavene, mens egne ressurser kan fokusere på pågående prosjekter. 

Kontakt oss

Malin Konkell

Malin Konkell

Senior Manager

Malin har jobbet som CFO, Finansdirektør og Regnskapsleder, både som ansatt medarbeider og i konsulentrolle, hos flere selskaper i et flertall ulike bransjer. Hun har bred erfaring fra finansiell rapp... Mer

Anette Astrup Bleie

Anette Astrup Bleie

Senior Manager

Anette Astrup Bleie har operativ erfaring med finansiell rapportering og bred kompetanse innenfor økonomiområdet. Hun jobber i Business Process Solutions med fokus på prosjekter og rådgivning knyttet ... Mer

Relatert