Utleie av prosjektledere til økonomifunksjoner

Tjenester

Utleie av prosjektledere og prosjektressurser til økonomifunksjoner

Vi tilbyr utleie av prosjektledere til prosjektledelse, support, samt mindre prosjekter i økonomifunksjoner

Vår arbeidsform sikrer at kompetansen blir værende i organisasjonen. Vi baserer vårt arbeid på dialog, samarbeid og kompetanseoverføring. Vi fokuserer på løsninger som er gjennomførbare, men som samtidig har nødvendig ambisjonsnivå.

Optimalisering av prosesser

Finansiell informasjon er en kritisk faktor for beslutninger i alle virksomheter. Det er viktig at informasjonen er korrekt, lett å bruke og tilgjengelig til rett tid. Vi analyserer dine eksisterende prosesser og utarbeider forslag til forbedringer. Det vil ofte resultere i implementering av avstemmingsverktøy, effektive rapporteringspakker, prosessbeskrivelse og rutinebeskrivelser.

Ekstern bistand til prosjekter

I større prosjekter, for eksempel restrukturering av virksomheten, kan det være behov for midlertidige ressurser som kan administrere og koordinere arbeidet. Deloittes konsulenter har erfaring fra de fleste typer prosjekter innen økonomifunksjonen, både som prosjektleder og i andre roller.

Avlast ditt personale ved pågående systemimplementering

Når det skal implementeres nye IT-systemer, for eksempel et ERP-system, kreves det tid og ressurser fra de ansatte i økonomiavdelingen. Deloitte kan i disse periodene tilby ressurser til å utføre de operative oppgavene, mens egne ressurser kan fokusere på pågående prosjekter. 

Kontakt oss

Malin Grønevik

Malin Grønevik

Partner, leder BPS Norge

Malin har jobbet som CFO, Finansdirektør og Regnskapsleder, både som ansatt medarbeider og i konsulentrolle, hos flere selskaper i et flertall ulike bransjer. Hun har bred erfaring fra finansiell rapp... Mer