Tjenester

Prosedyre og tvisteløsning

Når konflikter ender i domstolene

Deloitte Advokatfirma har en rekke advokater med møterett for Høyesterett og prosederer et stadig økende antall saker for domstolene der det viser seg at utenrettslige forhandlinger ikke fører frem til noen løsning mellom partene, eller der det ikke er mulig å vinne frem overfor offentlige myndigheter i klagesaker for forvaltningen. Våre advokater har erfaring med prosedyre både fra de alminnelige domstoler og fra voldgiftsrett.

Vi håndterer tvister på alle forretningsjuridiske felt, blant annet ved

  • Ansettelsesforhold
  • Avtaleforhold
  • Bygg- og entreprisesaker
  • Erstatningssaker
  • Fast eiendom og leieforhold
  • Markeds- og rettighetssaker
  • Merverdiavgiftssaker
  • Skattesaker

Våre prosedyreadvokater er spesialister innen sine respektive rettsområder.

Kontakt oss

Thorvald Nyquist

Thorvald Nyquist

Partner | Advokat

Thorvald er partner og eiendomsadvokat i Deloitte Advokatfirma med spesialisering innenfor forretningsjuridisk rådgivning, samt fast eiendom og enterprise. Han har bistått et stort antall private klie... Mer

Knut-Olaf Skarvang

Knut-Olaf Skarvang

Senioradvokat

Knut er senioradvokat i Deloitte og har 12 års erfaring med fast eiendom, tvisteløsning og forretningsjuss.  Knut jobber med de fleste områder innenfor fast eiendom herunder eiendomstransaksjoner og d... Mer