Tjenester

Prosedyre og tvisteløsning

Når konflikter ender i domstolene

Deloitte Advokatfirma har en rekke advokater med møterett for Høyesterett og prosederer et stadig økende antall saker for domstolene der det viser seg at utenrettslige forhandlinger ikke fører frem til noen løsning mellom partene, eller der det ikke er mulig å vinne frem overfor offentlige myndigheter i klagesaker for forvaltningen. Våre advokater har erfaring med prosedyre både fra de alminnelige domstoler og fra voldgiftsrett.

Vi håndterer tvister på alle forretningsjuridiske felt, blant annet ved

  • Ansettelsesforhold
  • Avtaleforhold
  • Bygg- og entreprisesaker
  • Erstatningssaker
  • Fast eiendom og leieforhold
  • Markeds- og rettighetssaker
  • Merverdiavgiftssaker
  • Skattesaker

Våre prosedyreadvokater er spesialister innen sine respektive rettsområder.

Kontakt oss

Thomas Talén

Thomas Talén

Partner / Advokat

Thomas er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma, leder for Deloitte Private SME-, gründer- og vekstvirksomheter og ansvarlig for Deloitte Technology Fast 50 Norway. Siden 2002 har Thomas jobbet s... Mer