Tjenester

Prosedyre og tvisteløsning

Når konflikter ender i domstolene

Deloitte Advokatfirma har en rekke advokater med møterett for Høyesterett og prosederer et stadig økende antall saker for domstolene der det viser seg at utenrettslige forhandlinger ikke fører frem til noen løsning mellom partene, eller der det ikke er mulig å vinne frem overfor offentlige myndigheter i klagesaker for forvaltningen. Våre advokater har erfaring med prosedyre både fra de alminnelige domstoler og fra voldgiftsrett.

Vi håndterer tvister på alle forretningsjuridiske felt, blant annet ved

  • Ansettelsesforhold
  • Avtaleforhold
  • Bygg- og entreprisesaker
  • Erstatningssaker
  • Fast eiendom og leieforhold
  • Markeds- og rettighetssaker
  • Merverdiavgiftssaker
  • Skattesaker

Våre prosedyreadvokater er spesialister innen sine respektive rettsområder.

Se hva vi kan hjelpe deg med: Alle forretningsjuridiske tjenester 

Kontakt oss

Thorvald Nyquist

Thorvald Nyquist

Partner | Advokat

Thorvald er partner og eiendomsadvokat i Deloitte Advokatfirma med spesialisering innenfor forretningsjuridisk rådgivning, samt fast eiendom og enterprise. Han har bistått et stort antall private klie... Mer

Knut-Olaf Skarvang

Knut-Olaf Skarvang

Director | Advokat

Knut er director og  en forretningsadvokat i Deloitte med særlig kompetanse innenfor åpenhetsloven. Knut har 13 års erfaring som forretningsadvokat og rådgiver i Deloitte. Han jobber hovedsakelig med ... Mer