Tjenester

Prosedyre og tvisteløsning

Når konflikter ender i domstolene

Deloitte Advokatfirma har en rekke advokater med møterett for Høyesterett og prosederer et stadig økende antall saker for domstolene der det viser seg at utenrettslige forhandlinger ikke fører frem til noen løsning mellom partene, eller der det ikke er mulig å vinne frem overfor offentlige myndigheter i klagesaker for forvaltningen. Våre advokater har erfaring med prosedyre både fra de alminnelige domstoler og fra voldgiftsrett.

Vi håndterer tvister på alle forretningsjuridiske felt, blant annet ved

  • Ansettelsesforhold
  • Avtaleforhold
  • Bygg- og entreprisesaker
  • Erstatningssaker
  • Fast eiendom og leieforhold
  • Markeds- og rettighetssaker
  • Merverdiavgiftssaker
  • Skattesaker

Våre prosedyreadvokater er spesialister innen sine respektive rettsområder.