Indirect tax

Tjenester

Indirect tax

With indirect tax becoming many governments' preferred method of revenue raising, and evermore complicated regulations focused on combatting fraud, it’s more critical than ever to manage indirect tax compliance and cash flows. Deloitte’s network of indirect tax experts is well informed and understands the nuances of regulations, the importance of deep industry knowledge and the growing role of technology experience.

VAT & Excise duties


Avgiftsmessige feilhåndteringer kan raskt bli en kostbar affære for virksomheten og det er derfor viktig å skaffe seg gode rutiner og sette seg inn i regelverket. Deloitte har over 30 medarbeidere med spisskompetanse innen merverdiavgift og vi kan bistå med alle avgiftsmessige spørsmål. Av erfaring ser vi at mange henvendelser knytter seg til spørsmål omkring:

Indirect tax consulting

Real property

Financial Services

Public Enterprises

Oil & Gas Industry

Cross-border transactions

International Indirect Tax

Energy Industry

Excise duties

VAT Representation Services

Indirect Tax Compliance Services

Customs and global trade

Effektiv styring av internasjonal handel er en viktig, og noen ganger undervurdert, faktor i en bedrifts globale verdikjede. Customs & Global Trade (CGT)-gruppen jobber for å utvikle og optimalisere klientenes globale handelsstrategi, samt muliggjøre effektiv flyt av varer og tjenester.

Deloittes CGT-gruppe arbeider med internasjonal handelsstrategi, automatisering, eksportkontroll og compliance. Våre medarbeidere designer strategier og strukturerer globale transaksjoner for å redusere toll og avgifter. Videre bistår vi med å sikre at rettslige krav blir tilfredsstilt på en praktisk og kostnadsbesparende måte.

Vårt servicetilbud består av:


Export controls

Trade-related regulations  

Cost Reduction & Liquidity-Saving Mechanisms

Business model optimization

Automation of trade-related processes