Artikkel

Det er stort potensial for sirkulær økonomi i alle næringer

Lærdommer til å komme i gang med sirkulær økonomi

Vil du forstå hvilke næringer og samarbeid mellom næringer som har stort potensial for økt sirkularitet i Norge, så er det enkle svaret alle! Men hvordan de ulike næringene best angriper problemet er svært forskjellig.

Regjeringen er i ferd med å lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Begrepet sirkulær økonomi handler om at utvinning av ressurser minimeres, og at utvinningen skjer på en måte som sikrer lik tilgang på ressurser for fremtidige generasjoner. Dette gjøres gjennom en optimal utnyttelse av de ressursene man allerede har utvunnet, eksempelvis gjennom deling, ombruk og materialgjenvinning. Helt sentralt er det også at avfall, forurensning og utslipp reduseres til et minimum.

For å forstå potensialet for sirkulær økonomi i Norge har Deloitte samlet relevant kunnskap på området og innhentet innspill fra sentrale aktører fra et bredt utvalgt næringer. Det viktigste funnet fra rapporten er at samtlige næringer har store mulighetsrom for å komme i gang med sirkulær økonomi. For å forstå noen av de viktigste mulighetene for omstilling innenfor din næring vil næringsanalysene være nyttige.

Rapporten gir deg innsikt i hva som er potensialet i disse næringene:

 • Olje og gass
 • Landbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri
 • Ferdigvareindustri (møbelindustri)
 • Prosessindustri
 • Verksted- og metallvareindustri
 • Bygg, eiendom, og anlegg
 • Avfall, avløp og gjenvinning
 • Varehandel
 • Helse- og omsorg
 • Transport og distribusjon
 • Elektrisitet, gass- og fjernvarme
 • Næringsmiddelindustrien
 • Øvrige næringer: andre tjenesteytende næringer og offentlig sektor

- For å utløse potensial for sirkulær økonomi i Norge er kunnskapsdeling mellom næringene helt avgjørende og jeg oppmuntrer hver bedriftsleder til å forstå mer av hva han eller hun kan bidra med, sier Helene Raa Bamrud i Deloitte.

Kunnskaps- grunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi

Last ned her

Neste steg

Rapporten fra Deloitte er bestilt på oppdrag av Klima- og miljødepartementet. Oppgaven har vært å utforme et nasjonalt kunnskapsgrunnlag om sirkulær økonomi i Norge. Denne utredningen er den første av tre delutredninger. 

Delutredning to vil gå nærmere inn på de barrieren næringene opplever, mens delutredning tre ser på relevante virkemidler for å bygge ned sentrale barrierer. Hovedkonklusjonene vil oppsummeres i en sluttrapport som er klar ultimo september.

Ta kontakt med oss dersom du vil ha hjelp og veiledning til hvordan din bedrift kan komme i gang med sirkulærøkonomi.

Ny Deloitte-rapport på oppdrag fra WWF Verdens naturfond

Verden trenger en sirkulær verdikjede for plast

Les mer her!


* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?