Artikkel

Kunnskap bringer verden nærmere sirkulær økonomi

Lærdommer for å komme i gang med sirkulær økonomi

Uten kunnskap går ikke verden videre. Deloitte har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet utformet et nasjonalt kunnskapsgrunnlag for sirkulær økonomi. Rapportene er grunnlaget for Regjeringens nasjonale strategi. Og et svært nyttig startpunkt for enhver bedrift som vil bidra til dette skiftet.

Klikk her for å laste ned hele kunnskapsgrunnlaget for sirkulær økonomi

ENG: Access English summary here

I den sirkulære økonomien skal all ressursutvinning minimeres – enten det er til materialbruk eller energiformål. Dette gjøres gjennom en optimal utnyttelse av de ressursene man allerede har utvunnet, eksempelvis gjennom deling, ombruk og materialgjenvinning. Helt sentralt er det også at avfall, forurensning og utslipp reduseres til et minimum. Den sirkulære økonomien bør forstås som en helhetlig overbygning som bidrar til å løse flere miljøproblemer, inkludert klimaproblemet, og som bidrar til å sikre et levedyktig næringsliv.

Kunnskapsgrunnlaget består av tre delutredninger og to oppsummerende rapporter:

 • Næringer og næringssamarbeid som har størst potensial for økt sirkularitet (delutredning 1)
 • Barrierer som hindrer dette potensialet (delutredning 2)
 • Nødvendige virkemidler for å bygge ned sentrale barrierer (delutredning 3).
 • En oppsummerende rapport
 • En kortversjon av den oppsummerende rapporten på engelsk.

Kunnskaps- grunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi

Les rapportene her

Stort potensiale for sirkulær økonomi i alle næringer

De næringer med særlig stor betydning for en norsk sirkulær økonomi og hvor potensialet er størst er; landbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri, prosessindustrien, bygg, anlegg og eiendom og varehandel. For å forstå noen av de viktigste mulighetene for omstilling innenfor din næring vil næringsanalysene være nyttige. De finner du i delutredning 1.

Rapporten gir deg innsikt i hva som er potensialet i disse næringene:

 • Olje og gass
 • Landbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri
 • Ferdigvareindustri (møbelindustri)
 • Prosessindustri
 • Verksted- og metallvareindustri
 • Bygg, eiendom, og anlegg
 • Avfall, avløp og gjenvinning
 • Varehandel
 • Helse- og omsorg
 • Transport og distribusjon
 • Elektrisitet, gass- og fjernvarme
 • Næringsmiddelindustrien

Sirkulær økonomi i NRK-serien Folkeopplysningen

Andreas Wahl sjekker i denne episoden av NRK-serien Folkeopplysningen hva som skjer med søppelet som kildesorteres.

Se episoden her (ekstern lenke)

Grunnlaget for sirkulær økonomi - Deloitte Norge på Sirkulær21

Begrepet sirkulær økonomi handler om at utvinning av ressurser minimeres, og at utvinningen skjer på en måte som sikrer lik tilgang på ressurser for fremtidige generasjoner.

For næringslivet er samarbeid innad i verdikjeder avgjørende for å få til sirkularitet. Det innebærer å stille krav til andre ledd i verdikjeden, for eksempel krav om materialbruk, funksjoner, energibruk og håndtering av produktene ved endt levetid.

- Vi håper kunnskapsgrunnlaget viser noen av de mest sentrale muligheter Norge har i en sirkulær økonomi. Næringslivet må gripe disse mulighetene for å få fortgang i omstillingen. Og myndighetene må på sin side stake ut en retning for norsk næringsliv i den sirkulære økonomien. Kunnskapsgrunnlaget peker på at tydeligere politiske målsettinger må til for å realisere dette potensialet, men også skatte- og avgiftspolitikken må endres. 

Helene Raa Bamrud, partner i Deloitte og ansvarlig for sirkulær-rapportene.

- Kunnskapsgrunnlaget danner plattformen for Regjeringenes arbeid med en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. Denne strategien skal være klar i desember. Vi har som mål at Norge skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. Det handler om å utnytte ressursene mer effektivt og skape nye, grønne jobber, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

De fem ulike rapportene kan lastes ned ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden. Ønsker du å forstå hvordan din bedrift kan jobbe med sirkulærøkonomi, ta kontakt!

Les også: Verden trenger en sirkulær verdikjede for plast

Deloitte har på oppdrag fra WWF Verdens naturfond utarbeidet en rapport om plastprodusentenes ansvar for egen verdikjede.

Les rapporten her

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?