Generasjonsskifte

Artikkel

Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte

– hvordan beholde familiefreden og ivareta selskapets verdier?

Deloitte tilbyr komplett bistand for å strukturere generasjonsskifte slik at både verdier, interesser og familieforhold ivaretas. Vi har den nødvendige kombinasjon av ekspertise innen alle rettslige og strategiske områder for et generasjonsskifte fra A til Å.

Vi bistår gjennom hele prosessen, og sikrer langsiktig, gode løsninger for individet, familien og virksomheten.

Generasjonsskifte reiser mange spørsmål og utfordringer:

Senior  

 • Tidspunkt nedtrapping/uttreden av bedriften?
 • Ønske om å beholde kontroll?
 • Sikre økonomisk i fremtiden
 • Tidspunkt for overføring av andre formuesobjekter utenfor virksomheten

Arvingene

 • Skal noen ta over?
 • Skal arvinger ta over forskjellige deler av virksomheten?
 • Øvrige arvinger – være passive eiere? Økonomisk kompensasjon? Få andre formuesobjekter?

Selskapet

 • Overgang til ny ledelse? Hvordan forvalte selskapet best videre?
 • Viktig å beholde kundene/ at generasjonsskiftet ikke påvirker driften negativt
 • Hva er riktige verdier?
 • Valg av fremtidig selskapsform? Endringer i selskapsstrukturen for å tilpasse til generasjonsskifte?

Skatt- og avgiftsmessig optimalisering

 • Hva er den mest skatteoptimale løsningen ved et generasjonsskifte?
 • Konsekvenser for senior, arvinger, selskapet ved ulike alternativer
 • Form ved overføring av eierskap
 • Tidspunkt for overføring av eierskap/deling av virksomhet/utskillelse av aktiva
 • Tilpasninger i selskapsstrukturen?

Selskaps- og transaksjonsrettslig bistand

 • Hva er den beste eierformen videre?
 • Tidlig overføring av aksjer til barn, men sikre god forvaltning/kontroll av barnas formue/eierandeler, for eksempel ved at barna gis B-aksjer uten stemmerett
 • Sikre senior økonomisk – beholde aksjeandel for å få utbytte?
 • Skal deler av virksomheten/eiendelene selges eksternt?
 • Skal driften splittes?
 • Skal noe aktiva utskilles?
 • Hvordan bør forholdet mellom aktive og passive aksjonærer reguleres?
 • Skal noen aksjonærer utløses?

Riktig verdsettelse som grunnlag for riktige beslutninger

 • Hvilke verdier skal legges til grunn ved gjennomføringen av generasjonsskiftet?
 • Hva er riktige verdier i selskapet?
 • Hvordan kan verdiene best fordeles og forvaltes videre?
 • Er det formuesverdier utenfor virksomheten som skal overføres nå eller senere?
Var denne siden nyttig?