Løsninger

SAF-T: Øvrige tjenester

​Prosjektstyring

Deloitte har ressurser som kan bistå med styring og gjennomføring av SAF-T-prosjekter. Prosjektteamene kan bestå av Deloitte ressurser, selskapets ressurser, eller en kombinasjon av dette.

​​Design, utvikling, produksjonssetting

Deloitte tilbyr prosjektressurser som kan bistå med design, utvikling og produksjonssetting av SAF-T-løsninger. Vi har erfaring med en rekke systemer. Vi kan bistå med ressurser som inngår i selskapenes egne prosjektteam eller etablere egne prosjekter.

​​Prosess

Våre konsulenter har god forståelse av hvordan innføringen av SAF-T påvirker virksomhetene interne arbeidsprosesser og organisering. Vi bistår derfor gjerne å sikre at selskapets eksisterende prosesser og rutiner oppdateres for SAF-T, samt sikre at nye prosesser etableres hvor nødvendig.

Oversikt over våre SAF-T-tjenester

Vi har utarbeidet en firestegs modell for å komme i gang med SAF-T-rapportering.

Se våre SAF-T-tjenester

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner | Skatterådgiver

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Partner | MSc Finance

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, includ... Mer