Løsninger

SAF-T: Øvrige tjenester

​Prosjektstyring

Deloitte har ressurser som kan bistå med styring og gjennomføring av SAF-T-prosjekter. Prosjektteamene kan bestå av Deloitte ressurser, selskapets ressurser, eller en kombinasjon av dette.

​​Design, utvikling, produksjonssetting

Deloitte tilbyr prosjektressurser som kan bistå med design, utvikling og produksjonssetting av SAF-T-løsninger. Vi har erfaring med en rekke systemer. Vi kan bistå med ressurser som inngår i selskapenes egne prosjektteam eller etablere egne prosjekter.

​​Prosess

Våre konsulenter har god forståelse av hvordan innføringen av SAF-T påvirker virksomhetene interne arbeidsprosesser og organisering. Vi bistår derfor gjerne å sikre at selskapets eksisterende prosesser og rutiner oppdateres for SAF-T, samt sikre at nye prosesser etableres hvor nødvendig.

Oversikt over våre SAF-T-tjenester

Vi har utarbeidet en firestegs modell for å komme i gang med SAF-T-rapportering.

Se våre SAF-T-tjenester

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Director

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, includ... Mer