SAF-T: Våre tjenester

Løsninger

SAF-T: Våre tjenester

Å klargjøre et selskap for SAF-T-rapportering krever at det må gjennomføres en rekke initiativer på tvers av organisasjonen – og ofte at dette skal foregå parallelt).

Vi har utarbeidet en firestegs tilnærming til hvordan selskaper effektivt kan gjennomgå forberedelsene som behøves for å bli klare til å rapportere på SAF-T-format, med utgangspunkt i vår erfaring fra SAF-T-implementeringer i en rekke av Norges største virksomheter. ​Våre SAF-T-eksperter vil kunne lede din virksomhet gjennom hele SAF-T-prosessen fra A til Å, eller bistå i de spesifikke fasene som er angitt under de respektive prosjektstegene i figuren nedenfor.

1. SAF-T: Kartlegging av prosesser og systemer

En overordnet kartlegging av utfordringer knyttet til eksisterende prosesser og system.

• Readiness Review

• Quick Scan

• Datavalidering

• Mapping av kontoplan/momskoder

Les mer »

2. Valg av SAF-T-løsning

Konkret analyse av implikasjonene ved valg av ulike tilnærminger tilrettelegger for valg av passende løsning.

  • taxCube SAF-T
  • Vendor Selection
Les mer »

3. Design, utvikling, test og produksjonssetting

Valgt løsning implementeres og integreres med eksisterende prosesser og system.

  • Implementeringsstøtte
  • Prosjektstyring
  • Datavalidering 
Les mer »

4. Avstemming og analyse

Analyse av SAF-T-fil øker kvaliteten på innrapportert data.

  • Avstemming av SAF-T-fil
  • Analyse
Les mer »

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Senior Manager

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma.... Mer

Relatert