SAF-T: Våre tjenester

Løsninger

SAF-T: Våre tjenester

Å klargjøre et selskap for SAF-T-rapportering krever at det må gjennomføres en rekke initiativer på tvers av organisasjonen – og ofte at dette skal foregå parallelt).

Vi har utarbeidet en firestegs tilnærming til hvordan selskaper effektivt kan gjennomgå forberedelsene som behøves for å bli klare til å rapportere på SAF-T-format, med utgangspunkt i vår erfaring fra SAF-T-implementeringer i en rekke av Norges største virksomheter. ​Våre SAF-T-eksperter vil kunne lede din virksomhet gjennom hele SAF-T-prosessen fra A til Å, eller bistå i de spesifikke fasene som er angitt under de respektive prosjektstegene i figuren nedenfor.

1. SAF-T: Kartlegging av prosesser og systemer

En overordnet kartlegging av utfordringer knyttet til eksisterende prosesser og system.

 • Readiness Review
 • Quick Scan
 • Mapping av kontoplan/momskoder
Les mer »

2. Valg av SAF-T-løsning

Konkret analyse av implikasjonene ved valg av ulike tilnærminger tilrettelegger for valg av passende løsning.

 • taxCube SAF-T (taxCube er en løsning som fungerer i alle land som har innført SAF-T filrapportering basert på OECD-standarden)
 • Vendor Selection
Les mer »

3. Design, utvikling, test og produksjonssetting

Valgt løsning implementeres og integreres med eksisterende prosesser og system.

 • Implementeringsstøtte
 • Prosjektstyring
Les mer »

4. Testing av SAF-T fil / Avstemming og analyse

Analyse av SAF-T fil øker kvaliteten på innrapportert data.

 • Test av SAF-T fil 
 • Analyseverktøy
 • Avstemming av SAF-T fil
 • Analyse
Les mer »

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Director

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, includ... Mer