Valg av SAF-T-løsning

Løsninger

Hvilken SAF-T-løsning bør du velge?

Løsningsvalg (Vendor selection)

Selskaper står overfor flere mulige SAF-T-rapporteringsløsninger, men valg av riktig løsning krever inngående kunnskap om SAF-T-standarden, selskapets systemarkitektur og eksisterende økonomiprosesser. Valget bør ikke foretas uten å ha gjennomført en grundig vurdering.

Valgt løsning vil danne grunnlaget for implementering av endringer i selskapets IT-arkitektur; endringer hele organisasjonen vil måtte forholde seg til i flere år fremover.

Vi har kompetanse til å bistå med vurdering av de ulike SAF-T løsningenes grad av egnethet, utarbeide konseptuelt design for implementering av valgt løsning og kan også demonstrere Deloittes egen rapporteringsapplikasjon, taxCube™ SAF-T; et eksempel på en tredjeparts rapporteringsløsning.

Deloittes taxCube™ SAF-T

Selskaper står overfor flere mulige SAF-T-rapporteringsløsninger. Dersom det basert på selskapets systemarkitektur og eksisterende økonomiprosesser er aktuelt å benytte seg av en tredjeparts rapporteringsløsning, har Deloitte utviklet taxCube™ SAF-T. 

Ved hjelp av vår taxCube-applikasjon kan du importerer regnskapsdata i ulike filformat fra ditt ERP-system, konvertere disse til det påkrevde XML-formatet, og generere en ferdig SAF-T rapport som innsendes myndighetene.

Applikasjonen er spesielt relevant for virksomheter med flere eller komplekse ERP-systemer, hvor innsamling og rapportering av relevant informasjon kan være utfordrende.

Last ned vår taxCube-brosjyre

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Director

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, includ... Mer