Valg av SAF-T-løsning

Løsninger

Hvilken SAF-T-løsning bør du velge?

Løsningsvalg (Vendor selection)

Selskaper står overfor flere mulige SAF-T-rapporteringsløsninger, men valg av riktig løsning krever inngående kunnskap om SAF-T-standarden, selskapets systemarkitektur og eksisterende økonomiprosesser. Valget bør ikke foretas uten å ha gjennomført en grundig vurdering.

Valgt løsning vil danne grunnlaget for implementering av endringer i selskapets IT-arkitektur; endringer hele organisasjonen vil måtte forholde seg til i flere år fremover.

Vi har kompetanse til å bistå med vurdering av de ulike SAF-T løsningenes grad av egnethet, utarbeide konseptuelt design for implementering av valgt løsning og kan også demonstrere Deloittes egen rapporteringsapplikasjon, taxCube™ SAF-T; et eksempel på en tredjeparts rapporteringsløsning.

Deloittes taxCube™ SAF-T

Selskaper står overfor flere mulige SAF-T-rapporteringsløsninger. Dersom det basert på selskapets systemarkitektur og eksisterende økonomiprosesser er aktuelt å benytte seg av en tredjeparts rapporteringsløsning, har Deloitte utviklet taxCube™ SAF-T. 

Ved hjelp av vår taxCube-applikasjon kan du importerer regnskapsdata i ulike filformat fra ditt ERP-system, konvertere disse til det påkrevde XML-formatet, og generere en ferdig SAF-T rapport som innsendes myndighetene.

Applikasjonen er spesielt relevant for virksomheter med flere eller komplekse ERP-systemer, hvor innsamling og rapportering av relevant informasjon kan være utfordrende.

Last ned vår taxCube-brosjyre

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner | Skatterådgiver

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Partner | MSc Finance

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, includ... Mer