SAF-T: Design, utvikling og testing

Løsninger

SAF-T: Design, utvikling, test og produksjonssetting

Implementering av valgt løsning vil være den mest omfattende delen av SAF-T-prosjektet.

For å muliggjøre en effektiv implementeringsprosess, er det spesielt to forberedelsespunkter vi ønsker å trekke frem som nødvendige:

1. Datavalidering

​Under en datavalidering vurderes tilgjengeligheten av påkrevet informasjon i selskapets systemer. Det vil her være nødvendig å foreta en detaljert gjennomgang av alle elementene i den norske SAF-T-standarden, for å skape trygghet for at alle obligatoriske datapunkter er tilgjengelige for eksport.

2. Designdokument

​Et designdokument bør inneholde en oversikt over hvordan valgt SAF-T-løsning vil påvirke nåværende IT- og prosessorganisasjon.

​Det vil ved gjennomføringen av disse forprosjektene være hensiktsmessig å inkludere personer med kompetanse innen GL, AR, AP, samt selskapets systemstruktur (ERP).

Resultatet av forberedelsene ovenfor vil være en teknisk kravspesifikasjon som overleveres selskapets IT-organisasjon/prosjektgruppe. Kravspesifikasjonen vil inneholde en detaljert beskrivelse av hvilke endringer som vil måtte gjennomføres og dermed fungere som et veiledningsdokument under implementeringsprosessen.

​Deloitte har erfaring med å tilby bistand med utarbeidelse av kravspesifikasjoner, implementeringsstøtte og prosjektstyring. Våre markedsledene SAF-T-eksperter og ERP-spesialister hjelper med implementeringen slik at dere oppnår bedre styring og kontroll over rapporteringen - og følgelig redusert risiko for feilrapportering til skattemyndighetene. 

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner | Skatterådgiver

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Partner | MSc Finance

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, includ... Mer