SAF-T: Design, utvikling og testing

Løsninger

SAF-T: Design, utvikling, test og produksjonssetting

Implementering av valgt løsning vil være den mest omfattende delen av SAF-T-prosjektet.

For å muliggjøre en effektiv implementeringsprosess, er det spesielt to forberedelsespunkter vi ønsker å trekke frem som nødvendige:

1. Datavalidering

​Under en datavalidering vurderes tilgjengeligheten av påkrevet informasjon i selskapets systemer. Det vil her være nødvendig å foreta en detaljert gjennomgang av alle elementene i den norske SAF-T-standarden, for å skape trygghet for at alle obligatoriske datapunkter er tilgjengelige for eksport.

2. Designdokument

​Et designdokument bør inneholde en oversikt over hvordan valgt SAF-T-løsning vil påvirke nåværende IT- og prosessorganisasjon.

​Det vil ved gjennomføringen av disse forprosjektene være hensiktsmessig å inkludere personer med kompetanse innen GL, AR, AP, samt selskapets systemstruktur (ERP).

Resultatet av forberedelsene ovenfor vil være en teknisk kravspesifikasjon som overleveres selskapets IT-organisasjon/prosjektgruppe. Kravspesifikasjonen vil inneholde en detaljert beskrivelse av hvilke endringer som vil måtte gjennomføres og dermed fungere som et veiledningsdokument under implementeringsprosessen.

​Deloitte har erfaring med å tilby bistand med utarbeidelse av kravspesifikasjoner, implementeringsstøtte og prosjektstyring. Våre markedsledene SAF-T-eksperter og ERP-spesialister hjelper med implementeringen slik at dere oppnår bedre styring og kontroll over rapporteringen - og følgelig redusert risiko for feilrapportering til skattemyndighetene. 

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Director

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, includ... Mer