SAF-T: Avstemming og analyse

Løsninger

SAF-T: Avstemming og analyse

Deloittes SAF-T-analyseverktøy hjelper deg med å forstå hvilken informasjon du deler med skattemyndighetene, eller andre eksterne parter, før oversendelse.

Løsningen er utviklet sammen med våre fageksperter på skatt, avgift og regnskap, og bidrar til at tekniske og faglige problemstillinger avdekkes.

Testing av SAF-T fil

Har dere har kommet til stadiet hvor dere har laget en SAF-T fil ennå? Vi hjelper nå en rekke selskaper med å teste at innholdet i SAF-T filen. Mange har testet filen mot skattemyndighetenes validator som ikke er bygget for å teste annet enn at strukturen stemmer (man får for eksempel godkjent filer hvor debet og kredit i regnskapene ikke går opp). Hvis dere ikke har kommet i gang har vi erfaring fra en rekke selskaper med å løse utfordringer med å lage en god SAF-T fil.

Vår erfaring er således at SAF-T-filer som har passert en teknisk validering fra IT-avdelingene likevel inneholder en rekke feil. Hovedårsaken til dette er at valideringen skattemyndighetene tilbyr i Altinn, og som ofte benyttes av IT for å bekrefte SAF-T-filen, er en ren teknisk bekreftelse av skjemaet uten en kontroll mot lovkravet i bokføringslovverket. Med andre ord testes ikke innholdet i SAF-T-filene, som eksempelvis manglende informasjon, feilinformasjon, feil i struktur, sammensetning, osv. 

Avstemming

SAF-T vil blant annet benyttes av myndighetene for å kontrollere grunnlaget for Selvangivelsen, MVA-oppgavene og det lovpålagte årsregnskapet. Grunnlagsdataen i SAF-T bør stemme overens med disse rapportene. Deloitte hjelper selskaper med å avstemme grunnlagsdataen i SAF-T med pliktrapportene. Eventuelle avvik undersøkes, korrigeres, eller eventuelt forklares. 

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner | Skatterådgiver

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Partner | MSc Finance

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, includ... Mer