SAF-T: Avstemming og analyse

Løsninger

Avstemming og analyse

Deloittes SAF-T-analyseverktøy hjelper deg med å forstå hvilken informasjon du deler med skattemyndighetene, eller andre eksterne parter, før oversendelse.

Løsningen er utviklet sammen med våre fageksperter på skatt, avgift og regnskap, og bidrar til at tekniske og faglige problemstillinger avdekkes.

Avstemming

SAF-T vil blant annet benyttes av myndighetene for å kontrollere grunnlaget for Selvangivelsen, MVA-oppgavene og det lovpålagte årsregnskapet. Grunnlagsdataen i SAF-T bør stemme overens med disse rapportene. Deloitte hjelper selskaper med å avstemme grunnlagsdataen i SAF-T med pliktrapportene. Eventuelle avvik undersøkes, korrigeres, eller eventuelt forklares. 

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Senior Manager

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma.... Mer