SAF-T: Overordnet kartlegging

Løsninger

SAF-T: Overordnet kartlegging

SAF-T Quick Scan og SAF-T Readiness Review

Etterlevelse av SAF-T kan være krevende, og første skritt mot en vellykket implementering handler om å forstå i hvilken grad selskapet er klar for rapportering på SAF-T-format.

Det vil være sentralt å kartlegge implikasjonene av at skattemyndighetene får en betydelig bedret tilgang til detaljert regnskapsinformasjon, samt å vurdere behov for styrket internkontroll for å avdekke feil i forkant av oversendelse til skattemyndighetene.

Små- og mellomstore virksomheter​

For å hjelpe deg i gang har vi utviklet SAF-T Quick Scan. SAF-T Quick Scan kartlegger potensielle problemstillinger knyttet til innføringen av SAF-T i din virksomhet og bidrar både til opplæring og innhenting av informasjon. Vår tilnærming legger opp til følgende tre steg:

​1) Gjennomføring av en nettbasert SAF-T-selvevaluering
2) Oppfølgingssamtale med en av Deloittes SAF-T-eksperter
3) Overordnet oppsummering av potensiell kompleksitet og anbefalinger

​SAF-T Quick Scan passer best for små- og mellomstore virksomheter med mindre enn 250 MNOK i omsetning.

Større virksomheter

For større virksomheter anbefaler vi SAF-T Readiness Review. En Readiness Review innebærer målrettede workshops med sentrale prosesseiere innenfor regnskap, skatt, avgift og system for å forstå nåsituasjonen, identifisere hovedutfordringer, og vurdere ulike løsningsalternativer.

Vi gjennomgår relevante dokumenter og systemer, og leverer en analyserapport som vil kunne benyttes som et beslutningsgrunnlag for hvilke tiltak som bør prioriteres for å kunne etterleve SAF-T-kravene på en god og effektiv måte. Ta kontakt, så sender vi deg et uforpliktende tilbud.

Vi har gjennomført SAF-T Readiness Review hos en rekke norske multinasjonale selskaper.

Kontakt oss

Per Evers

Per Evers

Partner | Skatterådgiver

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Partner | MSc Finance

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, includ... Mer