Börja på Deloitte

Financial Advisory

Rådgivning som maximerar värde

Inom Financial Advisory (FA) arbetar du med rådgivning och stöd i processer som omfattar köp, försäljning, värdering, omstrukturering samt fusion av företag och verksamheter.

Du är specialiserad inom analys och värdering av företag. Ditt mål är att hjälpa våra klienter att genomföra lyckade transaktioner som maximerar värde och avkastning med kontrollerad risk. Inom FA finns tre huvudområden:

Corporate Finance
Rådgivning vid köp- eller säljmandat i mindre och medelstora transaktioner, ofta ägarledda bolag. Du håller säljare/köpare i handen och projektleder hela processen. Rollen kan liknas vid mäklaren i en fastighetsaffär där fokus är att hitta köpare/säljare och att transaktionen ska genomföras.

Valuation & Modelling
Värdering av hela eller delar av företag (kan även vara finansiella instrument, incitamentsprogram). Arbetet behöver inte ske i samband med transaktion utan kan ske i samband med tvist eller som stöd till exempelvis revision.

Transaction services
Består av bland annat due diligence, post merger integration och restructuring. FA:s största område finansiell due diligence är en finansiell genomlysning av ett företag i samband med ett förvärv eller en försäljning. Rollen här kan liknas vid den hos en besiktningsman.

På Financial Advisory är din inlärningskurva skarp och du får ta mycket ansvar redan från start. Ditt arbete ger tydliga resultat och du har stor möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter utifrån önskan och kunskaper. Du har ett intresse för näringslivet och finansmarknaden, är analytisk och gillar ett högt tempo. 

Du arbetar alltid i ett projektbaserat team, ofta på två eller tre personer. Dina uppdrag innefattar en bred blandning av olika klienter så som stora globala företag men även mindre ägarledda bolag. Du arbetar främst från Deloittes kontor eftersom många uppdrag är konfidentiella. Som nyanställd börjar du primärt med att samla information, delta vid intervjuer med bolagsledningar och illustrera slutsatser i rapporter. Du har kontakt med många parter utöver klienten så som targetbolag, investmentbank, legala rådgivare och revisorer.

Din utbildning

Ekonomi med inriktning mot finans eller redovisning.

Hade du nytta av den här informationen?