Karriär

Audit for a Day i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vill du veta mer om vad revisorsrollen verkligen innebär på Deloitte?

Är du också osäker på vad en revisor gör? Kanske har du hört fördomar som att yrket är repetitivt, osocialt och innebär samma sak som redovisning? Delta vid vårt studentevenemang Audit for a Day den 19 april så får du inblick i vad en revisor arbetar med samtidigt som du får en bild av uppdragen och kulturen på Deloitte.

En revisor arbetar med att säkerställa att ett bolags finansiella information är korrekt. Tillsammans med ditt team går vi in och granskar, riskbedömer och rådger några av Sveriges största bolag, genom att arbeta nära ledningen och verksamheten. Arbetet resulterar i att du är med och stärker svenskt näringsliv genom att förbättra verksamheten på stora bolag.

Delta vid Audit for a Day!

För att ge dig en inblick i Deloitte och revisorsrollen välkomnar vi dig till Audit for a Day – ett evenemang för utvalda ekonomistudenter.

Vi vet att många revisionsbolag beskriver sig på ett liknande sätt, så för att få en djupare  känsla för oss som arbetar på Deloitte, vår kultur, ledningen och projekten vill vi träffa dig under en heldag, så att du ska få en känsla för om Deloitte kan vara en potentiell arbetsplats för dig.

Dagen består av olika block, där du bland annat får: 

  • Träffa medarbetare, partner och rekryterare
  • Lyssna till en presentation om revisoryrket och vår avdelning Audit & Assurance, där du kommer arbeta
  • Lyssna till en partnerpanel där våra partners diskuterar och svarar på frågor kring revisorsrollen
  • Öva upp din caselösningsförmåga i mindre grupper under stöttning av våra medarbetare
  • Ett 20 minuter långt kontaktsamtal med en senior medarbetare på Deloitte och möjlighet att ställa dina frågor
  • Delta vid en gemensam middag, med mat, lekar och lättsamma aktiviteter


Din profil

Evenemanget vänder sig till dig som läser ekonomi med inriktning mot redovisning, revision eller finans. Det är meriterande om du läser en master eller magisterutbildning. Du tar examen under 2024 eller 2025. Varmt välkommen med din ansökan senast 5 april.
 

Varför Deloitte?

Som medarbetare på Deloitte får du arbeta med de största bolagen. Du utvecklas snabbt och får tidigt i din karriär arbeta nära tunga beslutsfattare och kan på så vis bygga upp ett kraftfullt nätverk.

Något som utmärker oss är att du börjar att arbeta brett med olika bolag, uppgifter och branscher för att sedan välja i vilken riktning du vill specialisera dig. För oss är du inte en bricka på en avdelning utan en värdefull resurs och vi satsar på din utveckling.

Ansök till Audit for a Day

Eventet går inte att söka just nu. Skriv upp dig i vår kandidatpool för att få information om våra event.

Sign up

”Vår position på marknaden känns väldigt spännande, vi jobbar med komplexa klienter och har på senare år vunnit några väldigt prestigefyllda bolag”

Nora Thalin, Senior på vår avdelning Audit & Assurance, berättar om hur Deloitte utmärker sig som arbetsplats inom revisionsbranschen

Läs mer >

”Jag fick börja med en bred portfölj för att få god kunskap inom olika områden, samt stort utrymme att själv påverka vilka typer av branscher och klienter jag fick arbeta med utifrån intresse.”

Moa Larsson, Assistant på vår avdelning Audit & Assurance, berättar om arbetet med revisionsfrågor på Deloitte

Läs mer >