Tjänster

Finance Transformation

Stöd för en förändrad CFO-roll

Förutsättningarna och förväntningarna på rollen som CFO har förändrats. Vi hjälper företag att stärka kapaciteten inom ekonomifunktionen.

Globalisering och krav på att agera snabbt på en konkurrensutsatt marknad gör att företag får ett allt större behov av effektivitet och sänkta kostnader i kärnverksamheten. Samtidigt ska verksamheten fortsätta skapa aktieägarvärde. På liknande sätt har ekonomifunktionens roll och synen på vad en CFO ska leverera förändrats. 

Ekonomifunktionens traditionella roll har varit att agera stödfunktion. Idag förväntas ekonomifunktionen och CFO att utöver hantering av den dagliga verksamheten ansvara för att driva delar av den strategiska utvecklingen.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att hjälpa organisationer att både hantera och lösa de olika utmaningar som ekonomifunktionen står inför relaterade till exempelvis strategi, organisation, processer och system. Vi agerar både strategisk rådgivare och som stöd i implementeringen av pragmatiska affärsfokuserade lösningar.

 

Våra tjänster

Läs mer om utvalda delar som vi kan hjälpa till med:

Finance Strategy & Organisation

Integrated Performance Management

Shared Services

Outsourcing

Global Business Services

CFO Insights Library

Deloitte ger löpande ut publikationer som adresserar olika utmaningar som ekonomichefer ställs inför idag.

Till arkivet >