CFO

CFO-rollen och ekonomiavdelningen har utvecklats markant från en rapporterande funktion till en affärsstödjande företagspartner med ansvar för att kommunicera företagets helhetsbild och värdeskapande. Genom våra nätverk och tjänster hjälper vi dig i din växande roll.