Tjänster

Utlandsflytt

Private Client Services

I dagens globaliserade värld blir det allt mer vanligt att bo och arbeta utomlands en tid under sin yrkeskarriär. Det är också vanligt att avsluta sin karriär som pensionär utomlands. Många äger en bostad eller har andra tillgångar i ett annat land. Arbete och bosättning samt innehav av tillgångar utomlands innebär ofta komplicerade skattefrågor men också goda möjligheter att genom planering minimera kostnader. Det är därför av betydelse att göra en helhetsbedömning av din situation både före och efter en utlandsflytt, för att inte riskera oönskade skatteeffekter.  
  
Vid en utlandsflytt måste en bedömning göras för att bestämma huruvida den skattskyldiga kommer vara begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige efter flytten. Enligt svensk intern lagstiftning anses en individ vara obegränsat skatteskyldig i Sverige om personen är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige alternativt har väsentlig anknytning till Sverige. Reglerna om väsentlig anknytning medför att en person som bor och lever utomlands fortfarande kan räknas som obegränsat skattskyldig i Sverige och därmed vara skattskyldig för sina globala inkomster i Sverige. Denna bedömning är avgörande för att du ska uppnå önskade skatteeffekter efter en utlandsflytt.
 
Deloitte och Private Client Services har under många år framgångsrikt assisterat entreprenörer, anställda, pensionärer och andra med frågor inom skatt och socialförsäkring vid flytt till och från Sverige. Vi erbjuder dig en solid helhetslösning vid flytt från Sverige och hjälper dig när du vill flytta tillbaka. Med vår globala räckvidd och bredd av tjänster innebär det att vi kan leverera rådgivning av flera jurisdiktioner via en enda kontaktpunkt, rådgivning anpassad till dina specifika behov levererade på ett integrerat och personligt sätt.

Kontakt Göteborg, Malmö

Alexander Strandberg

Alexander Strandberg

Director | Global mobility

Alexander Strandberg är Director och skattejurist med drygt 15 års erfarenhet av internationell personbeskattning, socialförsäkring, incitamentsprogram och frågor kring arbetsgivarrapportering. Alexan... Mer

Mato Saric

Mato Saric

Director | Private Client Services

    ... Mer