Trender

TMT Predictions 2020

Vad väntar inom teknik, media och telekom?

I TMT Predictions förutspår Deloittes specialister varje år vilka trender och skiften som kommer att dominera branschen för teknologi, media och telekom (TMT) de närmaste 12-18 månaderna.

Årets rapport har tre övergripande teman: 1) Individuella tekniker verkar inte längre i silos utan blir alltmer sammankopplade och beroende av varandra – vilket gör att de kan skapa större värde. 2) Branschens stora pengar kommer från smartphones, datorer, tv, företagsdatacenter och mjukvara, samt IoT. Vi kallar dem ”Big Five”. Och 3) Många produkter och tjänster som varit på uppgång under flera år, slår till slut igenom under 2020.

Sammanfattning

Det här är utgåva 19 av Deloittes TMT Predictions. För 2020 förutspår våra specialister att:   

  • över 750 000 000 Edge AI-chip kommer att säljas under 2020
  • fler än 100 företag världen över kommer att börja testa privata 5G-nätverk innan året är slut
  • professionella service-robotar kommer att gå om industriella robotar i antal enheter under 2020 och i omsättning under 2021
  • reklamfinansierad video-streaming kommer att nå en global omsättning på 32 miljarder US dollar under 2020
  • antenn-tv:ns död är starkt överdriven: Vi förväntar oss att minst 1,6 miljarder människor (450 000 000 hushåll) kommer att nyttja en antenn för att se på tv 2020

Artificiell intelligens intar smartphones

Snart krävs ingen internet-uppkoppling för att din smartphone ska förstå vad du säger. Deloitte förutspår att över 750 miljoner AI-chip att säljas under 2020, vilket gör att maskininlärningsuppgifter kan utföras direkt på enheten istället för i ett externt datacenter. Marknaden för Edge AI-chip kommer att växa ännu snabbare än marknaden för chip i stort.

Läs avsnittet

Privat 5G: Företagen investerar

Deloitte förutspår att mer än 100 företag runt om i världen kommer att börja testa privat 5G-distribution i slutet av 2020, motsvarande investeringar på flera hundra miljoner dollar. För många av världens största företag är privata 5G-nätverk antagligen att fördra, särskilt för industrimiljöer som produktionsanläggningar, logistikcentra, hamnar etc.

Läs avsnittet

Möt din nya kollega, en robot!

Av de nästan en miljon robotar som vi förväntar oss kommer att säljas för affärsbruk under 2020, kommer över hälften att vara professionella service-robotar. Tillsammans kommer de att generera mer än 16 miljarder US dollar i intäkter, vilket är 30 procent mer än 2019. Professionella service-robotar kommer att gå om industriella robotar i antal enheter år 2020 och i omsättning 2021.

Läs avsnittet

Mer reklamfinansierad streaming

Deloitte förutspår att de globala intäkterna från reklamfinansierad video-streaming kommer att omsätta uppskattningsvis 32 miljarder US dollar 2020. Asien, inklusive Kina och Indien, kommer att leda med 15,5 miljarder dollar i intäkter 2020, vilket motsvarar nästan hälften av de globala intäkterna. I Kina, Indien och i hela Asien samt Stillahavsområdet kommer reklamfinansierad streaming att vara den dominerande modellen för att leverera strömmad video till konsumenter. I USA kommer annonsfria prenumerationsmodeller att dominera 2020.

Läs avsnittet

Antenn-tv:ns död är överdriven

År 2020 kommer 1,6 miljarder människor världen över (450 miljoner hushåll) att få delar av sitt tv-innehåll från en antenn. Antenn-tv bidrar till att den globala tv-industrin växer, även om tv-minuterna minskar och allt fler väljer att göra sig av med sin tv-kabel.

Läs avsnittet

Hade du nytta av den här informationen?