O nas

Naše vodstvo

Deloitte v Sloveniji

Yuri Sidorovich

Odgovorni partner za jadransko regijo

Dr. Yuri Sidorovich je vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitta (tj. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). Ima preko 20 let izkušenj iz preiskovanja finančnega kriminala, svetovanja pri sporih in strokovnih storitev iz različnih panog in držav ter izvajanja notranjih in zunanjih revizij.

Yuri je za številna podjetja vodil zapletene preiskave domnevnih prevar, vključno s prevarami v računovodskih izkazih, poneverjanjem sredstev in kršitvami fiduciarnih dolžnosti s strani posameznikov ali preko tajnega dogovarjanja. Kot odgovorni ali sodelujoči partner je bil vključen v številne projekte, ki so zahtevali analizo in izračun gospodarske škode, pripravljal strokovna mnenja za lokalna in mednarodna sodišča in arbitražne organe ter pomagal strankam obvladovati tveganja in skladnost s predpisanimi zahtevami glede finančnega kriminala, kot so pranje denarja, prevare in korupcija.

Yuri je preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), preizkušeni notranji revizor (CIA), ameriški pooblaščeni javni revizor (CPA) in pooblaščeni revizor v Sloveniji. Ima diplomo ACCA iz mednarodnega računovodskega poročanja ter je član Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE), Inštituta notranjih revizorjev (IIA) in Ameriškega inštituta pooblaščenih revizorjev (AICPA).

Yuri je bil v preteklosti član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije družbe Deloitte Central Europe, član globalnega svetovalnega sveta Deloitta, podpredsednik Slovenskega inštituta za revizijo in predsednik Beloruskega združenja računovodij in revizorjev. Doktorat iz ekonomije je opravil na Beloruski državni tehnični univerzi, magisterij MBA iz bančništva in financ pa na Univerzi Hofstra v ZDA.

Tekoče govori angleško, slovensko, rusko in belorusko, zelo dobro pa se sporazumeva tudi v hrvaškem, bosanskem in srbskem jeziku.

Barbara Žibret Kralj

Odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo

Barbara je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije za diplomsko delo. Izkušnje s področja financ je pridobivala na University of Glasgow. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaključila magistrski študij in pridobila naziv magistrica znanosti. V revizijski družbi Deloitte je zaposlena 12 let, v tem času je pridobila izjemne delovne izkušnje na področju zunanje revizije ter napredovala do naziva partnerka in članica uprave.

Že nekaj let sodeluje s Slovenskim inštitutom za revizijo pri izvajanju izobraževanj za pridobitev naziva pooblaščeni revizor, na področju izobraževanj pa tudi z Združenjem nadzornih svetov.
Poleg revizije, kjer se specializira za področje svetovanja in posebnih revizij je v družbi Deloitte odgovorna za številne izobraževalne projekte kot so Deloitte Akademija, interna in eksterna izobraževanja s področja revidranja, računovodenja, računovodskih standardov ter druga.

Mitja Kumar

Odgovorni partner za svetovanje za jadransko regijo in vodja svetovanja za JV Evropo

Mitja Kumar je strokovnjak za svetovanje finančnim inštitucijam, predvsem na področju strategij, organizacijskega oblikovanja, upravljanja s tveganji, kreditnih procesov in analiz, kadrovske politike, izboljšanja uspešnosti in zniževanja stroškov, prenove procesov, razvoja produktov in pospeševanja prodaje. Kot vodja projektov je bil vključen v številne projekte v regiji in kot strokovnjak za področje nudil podporo mnogim drugim projektnim skupinam.

Mitja je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, na ameriški Drury University pa je pridobil tudi naziv MBA. Tekoče govori slovensko, angleško, hrvaško, srbsko in nemško.

 

Luka Vesnaver

Odgovorni partner za finančno svetovanje za jadransko regijo

Luka je partner v oddelku za finančno svetovanje. Kot strokovnjak za področje financ že več kot 18 let sodeluje z različnimi strankami iz celotne srednjeevropske regije.

V svoji bogati karieri je vodil in uspešno zaključil številna kompleksna prestrukturiranja, ki so zajemala več deležnikov, ter nekatere najpomembnejše projekte združitev in prevzemov ter privatizacije v regiji. Med njegove ključne dejavnosti spadajo lastniška prestrukturiranja, M&A, transakcijske storitve, dolžniško financiranje ter vrednotenje podjetij.

Luka je zaključil podiplomski študij s področja financ na Amsterdam Business School in ekonomije na Central European University. Tekoče govori slovensko, angleško, hrvaško, srbsko, pogovorno pa tudi nemško in italijansko. Njegovi hobiji so potovanja, šport in fotografija.

Andreja Škofič Klanjšček

Partnerica v oddelku davčnega in pravnega svetovanja

Andreja ima več kot 18 let izkušenj s področja davčnega svetovanja, od tega je v družbi Deloitte zaposlena 13 let. Andreja je študirala na Ekonomski fakulteti v Mariboru.

V svoji davčni karieri se je specializirala predvsem na področju obdavčitve pravnih oseb, s tem povezanimi transfernimi cenami, ter tudi davka na dodano vrednost.

Med njene ključne kvalifikacije sodi vodenje projektov davčnega svetovanja s področja davka od dohodkov pravnih oseb ter transfernih cen za podjetja iz številnih panog, svetovanje v zvezi z uveljavljanjem davčnih olajšav, vodenje preventivnih davčnih pregledov, vodenje davčnih skrbnih pregledov za tuje investitorje ter davčnega prestrukturiranja, vodenje projektov s področja mednarodnega davčnega načrtovanja ter zastopanje strank v davčnih inšpekcijskih postopkih.

Tekoče govori angleški jezik, za potrebe dela obvlada tudi nemški in hrvaški jezik, hkrati pa je avtorica številnih člankov v strokovnih publikacijah.

Ali ste našli kaj uporabnega?