O nas

Naše vodstvo

Deloitte v Sloveniji

Barbara Žibret Kralj

Odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo

Barbara je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije. Izkušnje iz področja financ je pridobivala na University of Glasgow. Na ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaključila magistrski študij in pridobila naziv magistrica znanosti. Barbara je sodelovala kot asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na katedri za računovodstvo in revizijo.

Barbara je bila članica posebne ekspertne skupine v okviru Deloitte Srednja Evropa, ki revizijskim skupinam družbe svetuje in je odgovorna za zapletenejša vprašanja, ki se pojavljajo v okviru Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Kot pooblaščena revizorka je registrirana pri Slovenskem inštitutu za revizijo in ima več kot 15 let izkušenj v zunanji reviziji. Pri revidiranju se je specializirala za večje skupine podjetji in zavarovalniški sektor ter je sodelovala pri reviziji številnih projektov v zasebnem in javnem sektorju.

Yuri Sidorovich

Partner za področje revizije in dajanja zagotovil 

Yuri ima preko 20 let izkušenj iz izvajanja zunanjih in notranjih revizij, preiskovanja prevar, opravljanja svetovalnih storitev, povezanih z računovodstvom, notranjo revizijo, korporativnim upravljanjem, finančnim kriminalom in gospodarskimi spori iz različnih panog in držav.

Yuri je ameriški pooblaščeni javni revizor (CPA), pooblaščeni revizor v Sloveniji, preizkušeni notranji revizor (CIA), preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), preizkušeni strokovnjak za preprečevanje pranja denarja (CAMS) ter pooblaščeni višji vodilni revizor in višji vodilni uvajalec za ISO 37001 (sistemi vodenja za preprečevanje korupcije). Ima diplomo ACCA iz mednarodnega računovodskega poročanja in je član Ameriškega inštituta pooblaščenih revizorjev (AICPA), Inštituta notranjih revizorjev (IIA), Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE) in Združenja preizkušenih strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja (ACAMS).

Yuri je bil v preteklosti član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije družbe Deloitte Central Europe, član globalnega svetovalnega sveta Deloitta, podpredsednik Slovenskega inštituta za revizijo in predsednik Beloruskega združenja računovodij in revizorjev. Doktorat iz ekonomije je opravil na Beloruski državni tehnični univerzi, magisterij MBA iz bančništva in financ pa na Univerzi Hofstra v ZDA.

Tekoče govori angleško, slovensko, rusko in belorusko, zelo dobro pa se sporazumeva tudi v srbskem, hrvaškem in bosanskem jeziku.

Katarina Kadunc

Partnerica v oddelku revizije

Katarina je revizijska partnerica v Deloittovi slovenski pisarni v Ljubljani. Družbi Deloitte se je pridružila leta 2003. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija). Študij je zaključila pri Slovenskem inštitutu za revizijo in pridobila licenco pooblaščene revizorke. Leta 2009 je pridobila licenco ACCA, v letu 2014 pa še naziv preizkušene notranje revizorke.

Katarina je bila tudi vodja Centra odličnosti za korporativno upravljanje v okviru Deloitte Adriatic in je aktivna predavateljica v okviru Deloitte akademije na temo korporativnega upravljanja. Odgovorna je za vodenje projektov presoje notranje revizije, presoje kakovosti notranjerevizijske funkcije ter ocene delovanja nadzornih svetov.

Med njene ključne reference na področju korporativnega upravljanja sodijo: Pivovarna Laško, ERGO, Kemijski inštitut, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Abanka, Nova KBM, Petrol, Mercator, Gorenje, Slovenske železnice, Gozdarski inštitut, Ministrstvo za šolstvo in druge.

Tina Kolenc Praznik

Partnerica v oddelku revizije

Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka in partnerica v Deloitte pisarni v Ljubljani. Tina je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, družbi Deloitte pa se je pridružila leta 2001. Specializirala se je za pomembnejša revizijska vprašanja in kot ekspert iz omenjenega področja tudi sodeluje v skupini Deloitte Centralna Evropa, ki opravlja preverbe kakovosti revizijskega dela v omenjeni regiji.

Opravlja revizijske in svetovalne storitve v zasebnem in javnem sektorju.

Je članica ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) ter nosilka licence pooblaščenega preiskovalca prevar (CFE). Ima bogate izkušnje z izvajanjem forenzičnih storitev. Je članica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter pogosta predavateljica na strokovnih srečanjih.

Med njene ključne reference sodijo: Skupina Gorenje, Skupina Telekom Slovenije, Cinkarna Celje, Skupina Istrabenz, SDH, Skupina Sava, Skupina Pomgrad, Skupina Panvita, Skupina Helios, Merkur, HSE, GEN-I, Pošta Slovenije, Produkcija Plus, Antenna TV SL in druge.

Mitja Kumar

Odgovorni partner za svetovanje 

Mitja Kumar je strokovnjak za svetovanje finančnim inštitucijam, predvsem na področju strategij, organizacijskega oblikovanja, upravljanja s tveganji, kreditnih procesov in analiz, kadrovske politike, izboljšanja uspešnosti in zniževanja stroškov, prenove procesov, razvoja produktov in pospeševanja prodaje. Kot vodja projektov je bil vključen v številne projekte v regiji in kot strokovnjak za področje nudil podporo mnogim drugim projektnim skupinam.

Mitja je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, na ameriški Drury University pa je pridobil tudi naziv MBA. Tekoče govori slovensko, angleško, hrvaško, srbsko in nemško.

 

Ali ste našli kaj uporabnega?