transaction

Storitve

Finančno svetovanje

Naša ekipa predstavlja del globalnega oddelka finančnega svetovanja podjetja Deloitte, z izkušenimi strokovnjaki, ki svetujejo pri ohranjanju in povečanju vrednosti podjetij in drugih organizacij.

Deloitte nudi storitve finančnega svetovanja podjetjem vezane na korporativne finance, M&A transakcije (združitve in prevzemi), prestrukturiranja, finančno modeliranje, vrednotenje podjetij in forenzične preiskave.
  

 • Korporativne Finance
  Priznani smo kot vodilni v svetu pri zagotavljanju visokokakovostnih, celovitih in strateško usmerjenih finančno-svetovalnih storitev kupcem ali prodajalcem pri raznovrstnih transakcijah.

  • Svetovanje pri združitvah in prevzemih (M&A)
   Strankam pomagamo razviti ustrezno strategijo za rast na podlagi njihovih ciljev in jih pripravimo za optimalno koriščenje priložnosti med postopkom združitve, prevzema ali odprodaje.
  • Storitve prestrukturiranja
   Zagotavljanje nasvetov in storitev v zvezi s preiskavami, prestrukturiranjem, preobratom in insolventnostjo za podjetja, njihove posojilodajalce, lastnike in druge deležnike.
 • Transakcijske storitve
  Ponujamo storitve skrbnih pregledov za široko paleto strank. Naše strokovno znanje dopolnjujejo strokovnjaki iz specifičnih industrij iz celotne skupine Deloitte, s katerimi zagotavljamo, da bodo naše stranke prejele brezhibno in fleksibilno storitev pri transakcijskem postopku.
 • Ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno modeliranje
  Storitev ocenjevanja vrednosti opravljamo v različnih okoliščinah vezanih na prodajne transakcije, finančno poročanje, opredelitev prodajne cene, vrednotenje neopredmetenih sredstev, sodne spore in strateško načrtovanje.
 • Forenzika
  V Deloittovem oddelku za forenziko (Deloitte Forensic) strankam pomagamo, da se hitro in primerno odzovejo na krizne situacije, preiskave ali spore. S pomočjo globalne mreže Deloittovih družb, naših poglobljenih izkušenj v posameznih panogah in napredne analitične tehnologije strankam pomagamo pri razumevanju in reševanju težav ter jim proaktivno svetujemo glede zmanjšanja tovrstnih tveganj v prihodnje.

Kontakt

Tilen Vahčič

Tilen Vahčič

FA leader for Slovenia and the Transaction Support leader for CE South

   ... Več