Beyond Fintech

Vpogled

Onkraj fintecha: pragmatična ocena disruptivnega potenciala v sektorju finančnih storitev

Uspeh fintech podjetij je zadnje čase osrednja misel prenekaterega izvršnega direktorja, zato se ob upoštevanju trenutnih dogajanj na tem področju poraja vprašanje, kaj to pomeni za vas in vaše poslovanje.

Najnovejše poročilo z naslovom Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services (Onkraj fintecha: pragmatična ocena disruptivnega potenciala v sektorju finančnih storitev), ki ga je Deloitte v sodelovanju z organizacijo Svetovni gospodarski forum izdal že tretjič, predstavlja ugotovitve raziskave o transformacijskem učinku finančno orientiranih tehnoloških podjetij (t. i. fintechov) in drugih disruptivnih dejavnikov na industrijo finančnih storitev.

Analiza različnih segmentov industrije je pokazala, da so fintechi dodobra pretresli temelje konkurenčnosti, medtem ko konkurenčno okolje ni čutilo bistvenih posledic. Vsekakor pa ne gre oporekati dejstvu, da so fintechi – kljub pomanjkljivi ekonomiji obsega - utrli pot za nove prebojne inovacije.

Poročilo izpostavlja osem poglavitnih dejavnikov, ki bodo v prihodnje vplivali na preobrazbo konkurenčnega okolja finančnih storitev:.

  1. Komodifikacija stroškov: finančne institucije uvajajo nove tehnologije za pospešitev dejavnikov komodifikacije stroškov.
  2. Prerazporeditev dobička: nove tehnologije bodo premešale razporeditev dobička znotraj vrednostnih verigi in med njimi.
  3. Lastništvo nad uporabniško izkušnjo: distributerji bodo kot lastniki vmesnika uživali strateško prednosti, medtem ko bodo morali proizvajalci postati hiperskalirani in hiperfokusirani.
  4. Vzpon platform: finančne institucije se zatekajo k uporabi platform kot distribucijskih in trženjskih kanalov za različna geografska področja.
  5. Monetizacija podatkov: finančne institucije bodo v zasledovanju cilja monetizacije podatkov začele uporabljati kombinirane podatkovne strategije.
  6. Bionična delovna sila: nove tehnologije, kot je umetna inteligenca, prinašajo preobrat na področju kadrovskih virov v finančnih institucijah.
  7. Sistemsko pomembne tehnologije: finančne institucije se neglede na velikost čedalje bolj oslanjajo na zmogljivosti velikih tehnoloških podjetij.
  8. Finančna regionalizacija: različne regulatorne zahteve in želje uporabnikov vplivajo na razvoj regijsko prilagojenih modelov finančnih storitev.

Poročilo poleg finančnega sektorja kot celote obravnava tudi učinek omenjenih dejavnikov na sedem segmentov industrije (plačevanje, digitalno bančništvo, posojila, zavarovalništvo, tržna infrastruktura, upravljanje naložb, množično financiranje lastniškega kapitala). Gre za precej obsežno in poglobljeno raziskavo, zato bomo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja in se z vami pogovorili o izsledkih ter o tem, kaj pomenijo za vas in za vaše poslovanje.

Ali ste našli kaj uporabnega?