${title}

ทุกความท้าทายมีโอกาส

 

ถึงเวลาแล้วสำหรับการวางแผนธุรกิจไปจนถึงการวางแผนการเปลี่ยนถ่ายสู่รุ่นต่อไป เพื่อคงไว้ซึ่งมรดกที่สืบต่อกันมาในครอบครัวและการบริหารธุรกิจในระยะยาว เพราะในขณะที่คุณอาจเข้าใจว่าคุณมีทุกอย่างพร้อม เราเห็นโอกาสในการเติบโตไปข้างหน้า

 

เราพร้อมที่จะช่วยให้ธุรกิจและสำนักงานธุรกิจครอบครัวของคุณเติบโต ตั้งแต่เรื่องการวางแผนสืบทอดกิจการ การพัฒนาความเป็นผู้นำ การถ่ายโอนความมั่งคั่งระหว่างรุ่น ไปจนถึงการปรับองค์กรเข้าสู่ดิจิทัล เป็นต้น

 

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เชื่อถือได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั่วโลก พร้อมความเชี่ยวชาญเชิงลึกในภาคส่วนต่าง ๆ ของเรา ทำให้เราแตกต่างและสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากดีลอยท์ให้กับธุรกิจครอบครัวของคุณได้

${buttonText}

ในโลกยุคปัจจุบันนี้ คำแนะนำที่มีคุณค่ามักเริ่มต้นมาจากการมีค่านิยมร่วมกัน

${description}
This is a video component.

มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยความไว้วางใจในฐานะธุรกิจครอบครัว: ทำอย่างไรจึงจะเติบโตในตลาดที่หยุดชะงัก

เราเข้าใจดีว่าในช่วงเวลานี้ ที่เราต้องมีระยะห่างระหว่างกันมากขึ้น ยิ่งทำให้ธุรกิจครอบครัวต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังเข้าใจด้วยว่าเมื่อชื่อเสียงของคุณและธุรกิจคือสิ่งเดียวกัน ความไว้วางใจจึงกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณ


สำหรับหลาย ๆ ท่านที่ต้องการประสบความสำเร็จในการรับมือกับสภาพแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ COVID-19 หนทางในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจมี 4 มิติด้วยกัน ได้แก่ กายภาพ ความรู้สึก การเงิน และดิจิทัล


คุณจะสามารถนำองค์กรด้วยความไว้วางใจได้อย่างไร?


เรียนรู้เพิ่มเติม

ธุรกิจครอบครัวของคุณพร้อมสําหรับอนาคตแล้วหรือยัง?

เราเข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญในการสร้างธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จและกลมเกลียว ไม่ว่าจะในช่วงเวลาหรือสถานการณ์ใด เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านเครื่องมือของเรา

ทำแบบทดสอบ

ธุรกิจครอบครัวของคุณ

สำรวจข้อมูลเชิงลึกของเรา ตั้งแต่เรื่องการวางแผนการกำกับดูแลไปจนถึงการบริหารสมาชิกจากหลายรุ่นหลายวัย การสำรวจความเสี่ยงไปจนถึงการปลดล็อกความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อช่วยเร่งการเติบโต ศักยภาพเงินทุน และความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัวของคุณ

พูดคุยกับลีดเดอร์ดีลอยท์ไพรเวท

ติดต่อกับทีมของเรา