Hizmetlerimiz

Tedarik Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Yönetimi kapsamında Stratejik Tedarik Yönetimi, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi ve Satın Alma Süreçlerinin Tasarımı sunmaktayız.

Stratejik tedarik yönetimi, satın alınan malzeme, ürün ve hizmetlerin toplam maliyetini azaltırken elde edilen kalitenin ve hizmetin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Başka bir deyişle stratejik tedarik yönetimi maliyet iyileştirme ve verimlilik artırma fırsatlarının belirlenmesi için yapılan değerlendirmeler neticesinde tedarikçiler ile kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlayacak özel sözleşmelerin yapılması sürecidir.

Devamı için tıklayınız.

Stratejik Tedarik Yönetimi

Tedarikçileri ile etkin ve verimli ilişkiler geliştiren kurumlar rakiplerine karşı giderek artan üstünlükler edinmektedirler. Düşük maliyet, esneklik, üstün kalite ve ek hizmetlerin çeşitliliği için kurumlar tedarikçileri ile çok özel çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmaları belli bir çerçeveye taşıyan süreçlerin tümünü ifade eden Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (TİY), kaynak bulma ve satın almanın ötesinde, daha farklı nitelik gerektiren bir yapıdır.

Devamı için tıklayınız.

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Birçok satın alma birimi için maliyet azaltma ve tedarik güvencesi birincil hedefler olmaya devam etmektedir. Öte yandan, bu süreçte önemli sonuçlar elde etmenin anahtarı, basit ihale ve fiyat değerlendirmelerinden ziyade, sistematik ve işbirliğine yönelik yaklaşımların geliştirilmesini gerektirmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Satın Alma Süreçlerinin Tasarımı