Human Capital Trends 2016

Аналіз

Міжнародні тенденції у сфері управління персоналом — 2016

Бізнес шукає нові підходи у сфері управління персоналом 

Цифрові технології, зміни в демографічному складі персоналу і стрімкий інноваційний розвиток змушують компанії переглядати організаційну структуру, розвивати моделі управління та стимулювати створення культури, орієнтованої та працівників

92% керівників компаній та директорів відділів кадрів вважають необхідним для задоволення глобальних вимог бізнесу провести кардинальні зміни в  організаційній структурі бізнесу. Така потреба виникла у зв’язку зі стрімким розвитком цифрових технологій, радикальною зміною бізнес-моделей і демографічного складу персоналу. Водночас, згідно з даними четвертого щорічного звіту міжнародного об’єднання фірм «Делойт» «Світові тенденції управління людським капіталом - 2016», лише 14% керівників вважають, що їхні компанії готові до такого перетворення.

Дослідження компанії «Делойт» «Світові тенденції управління людським капіталом – 2016» проводилося серед більш ніж 7 тисяч керівників компаній і директорів відділів кадрів у 130 країнах і є одним із найбільших міжнародних досліджень з усіх напрямів кадрової роботи та з питань управління персоналом. Попередні три роки, коли проводилося це дослідження, головним пріоритетом компаній було підвищення залученості та утримання персоналу, поліпшення навичок керівництва та створення ефективної корпоративної культури. У 2016 році вперше майже половина респондентів (45%) заявили про розпочаток (39%) або планування (6%) процесу реструктуризації.

Завантажити (pdf, EN)

Проблеми управління в сучасному світі

Прагнучи стати більш активними, налаштованими на спільну роботу та орієнтованими на клієнта, компанії модернізують свою організаційну структуру, переходячи від ієрархічних функціональних бізнес-моделей до багатофункціональних команд, створених за мережевим принципом. Незважаючи на значне зацікавлення у таких процесах, лише 21% опитаних керівників компаній та директорів відділів кадрів почуваються експертами у сфері створення багатофункціональних команд і лише 12% розуміють принцип спільної роботи своїх працівників сьогодні.

Крім того, відмінності між поколіннями стають дедалі виразнішими, оскільки представники покоління Y, які покладають великі надії на персональний розвиток, працюють пліч-о-пліч з представниками післявоєнного покоління, чимало з яких відкладають свій вихід на пенсію. Новий соціальний контракт, що обумовлений потребами у швидкому кар’єрному зростанні та гнучкому робочому графіку, а також зростанням кількості працівників, які працюють за контрактом і в режимі неповної зайнятості, суттєво змінює характер взаємин між роботодавцем і працівником.

Баланс сил і надалі зміщується у бік працівників, змушуючи керівників компаній та директорів відділів кадрів приділяти особливу увагу розвитку кадрів для залучення та утримання найкращих спеціалістів. Питання корпоративної культури та залученості персоналу є досі актуальними для більшості опитаних респондентів.

Іще однією важливою проблемою, притаманною нинішній системі управління, став розвиток майбутніх лідерів. Дослідження показало, що традиційна піраміда лідерства не сприяє оперативній підготовці керівників: 56% респондентів зазначили, що їхні компанії не готові задовольнити потреби лідерства та майже щоп’ятий респондент (22%) оголосив про відсутність у його компанії лідерських програм для представників покоління Y. Для вирішення цього питання більшість опитаних керівників (89%) покладаються на зміцнення, модернізацію та оптимізацію організаційного лідерства, що є пріоритетним завданням на прийдешній рік.

«Компанії мають відповідати вимогам бізнес-екосистеми, яка швидко розвивається, – заявив Джош Берсін (Josh Bersin), директор Bersin by Deloitte, підрозділу компанії «Делойт Консалтинг ЛЛП» (Deloitte Consulting LLP). – Шляхом зміцнення команд, створення нової моделі управління і розробки оновленої та розширеної структури керівництва організації створюють себе наново, відкриваючи дорогу інноваціям, конкуренції та процвітанню».

Перші кроки на шляху до змін

Для вирішення гострих питань у рамках кадрової функції створюються нові ролі, як-от директор зі взаємодії з клієнтами (Chief Experience Officer) і директор з моніторингу клієнтів (Chief Listening Officer); компанії оптимізують можливості навчання усіх своїх працівників та намагаються усунути дефіцит навичок у рамках кадрової функції. 4 з 10 респондентів повідомили, що їхні компанії готові вирішувати проблеми дефіциту навичок (це на 25% більше порівняно з минулим роком).

Крім того, набирає обертів кадрова аналітика, яка дозволяє зміцнити корпоративну культуру і подолати кризу залученості: цього року відсоток респондентів, які заявили про здатність розвитку прогнозних моделей, збільшився вдвічі – з 4% у 2015 р. до 8% у 2016 р.

Головним пріоритетом для організацій стає навчання своїх працівників, компанії дедалі частіше впроваджують нові технології відкритого навчання, зокрема, відкриті онлайн-курси (МВОК) на базі власних навчальних платформ. У зв’язку з підвищеною зацікавленістю МВОК «Делойт» спільно зі Школою професійної освіти при Колумбійському університеті та її деканом Діном Джейсоном Вінгардом (Dean Jason Wingard), Ph.D. розпочав роботу над створенням МВОК, впровадження яких планується ближче до завершення цього року. Ці курси мають на меті допомогти спеціалістам у галузі управління персоналом та іншим експертам поглибити свої знання та рівень поінформованості щодо матеріалу, який було розглянуто у дослідженні «Делойт» «Світові тенденції у сфері людського капіталу – 2016».

«За результатами цьогорічного дослідження “Світові тенденції у сфері людського капіталу” ми бачимо ознаки реальних інноваційних змін та прогресу, – зазначив Джейсон Геллер (Jason Geller), директор компанії «Делойт Консалтинг ЛЛП» (Deloitte Consulting LLP) та керуючий директор Групи компанії «Делойт» у США з кадрового консультування. – Відділи кадрів вчаться експериментувати з новими ідеями, вони роблять рішучі кроки на шляху до підвищення кваліфікації, і до професії приходить нове покоління молодих, добре підготованих та технологічно компетентних фахівців. Усе це веде до створення більш сильної та конкурентоспроможної на світовому рівні організації». 

Про Групу «Делойт» з кадрового консультування

«Делойт» допомагає організаціям ефективно управляти кадровим капіталом задля забезпечення розвитку бізнесу. Це досягається шляхом застосування передової аналітики, яка слугує для розробки стратегій управління кадровими ресурсами, основаними на потребах бізнесу, для досягнення реальних результатів. «Делойт» є одним із лідерів у сфері кадрового консультування завдяки поєднанню знань у сфері бізнесу та кадрового адміністрування з галузевим досвідом. Ці переваги дають нам можливість надавати повний спектр послуг та використовувати всі можливості нашої багатофункціональної аудиторсько-консалтингової організації і міжнародної мережі. 

Чи була корисною ця інформація?