Human Capital

Послуги

Human Capital

Business-led, people-driven.

Згідно нових підходів, розуміння роботи вийшло за звичні рамки. Тепер робота розглядається не лише як набір процесів, але й як результат, який підвищує продуктивність, цінність і вплив, розкриває людський потенціал, а також забезпечує стійкість до ризику, готовність до викликів майбутнього та орієнтацію на працівників, які сприятимуть досягненню стійких результатів компанії.

Завданням компаній є швидке впровадження інновацій, діджиталізація, максимізація ефективності, створення нової цінності, а також зниження ризиків та здійснення внеску у розвиток суспільства. У центрі всіх цих аспектів знаходиться саме робота. При розгляді роботи з точки зору результату, а не процесів, саме вона стає основною рушійною силою не лише ефективності, а й інновацій, сенсів та цінності.

Команда Human Capital компанії «Делойт» допомагає організаціям підвищити ефективність, цінність і вплив через організацію, персонал та HR функцію. Ми використовуємо дослідження, аналітику, технологічні рішення та найкращі ринкові практики, щоб допомогти вам:

  • створити компанію, яка здатна адаптуватися до змін та необхідності прозорого функціонування в умовах Соціального підприємництва;
  • сформувати працівників, які сприяють підвищенню ефективності та цінності – як сьогодні, так і в майбутньому;
  • розробити всі аспекти роботи таким чином, щоб працівник міг знайти сенс у тому, що робить.

Наші послуги

Трансформація HR функції

У динамічному світі та в умовах постійної появи інновацій питання управління персоналом повинні розглядатися як ті, що окреслюються HR функцією, але вирішуються на рівні керівництва. Для створення провідної HR функції необхідно докорінно змінити підходи до формування бачення, ролей, компетенцій та інструментів.

Організаційна трансформація

Підходи до ведення бізнесу змінюються. Нові бізнес-моделі, технології, що постійно оновлюються та розвиваються, гнучкі підходи до роботи та регулювання безперервно змінюють методи функціонування компаній. Трансформація з фокусом на людину може прискорити стійкі зміни на поведінковому, культурному й організаційному рівнях.


Трансформація персоналу

Технологічні та соціальні виклики впливають на роботу, персонал і робочі місця з неймовірною швидкістю. Тому успішність компанії насамперед залежить від стратегії, яка забезпечує нові підходи до управління персоналом: від доступу, узгодження, залучення, формування системи винагород до управління персоналом майбутнього.

Human Capital як послуга

У сучасному світі єдиною константою є зміни. Компанії, які хочуть залишатися провідними на ринку, повинні мати постійний доступ до аналітики у сфері управління персоналом, експертів та інноваційних технологічних рішень, які розроблені не лише для стимулювання, але й підтримання та розширення показників ефективності компанії.