Прогноз тенденцій розвитку світової галузі охорони здоров’я в 2019 році

Аналіз

Прогноз тенденцій розвитку світової галузі охорони здоров’я в 2019 році

Формуємо майбутнє

Оскільки фінансова стабільність, надання якісної медичної допомоги, орієнтація на потреби пацієнтів, цифрова трансформація та відповідність законодавчим вимогам є сьогодні є пріоритетними питаннями, керівники провідних компаній у сфері охорони здоров'я повинні співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами, починаючи з тих, що безпосередньо залучені до екосистеми медичного обслуговування, та закінчуючи тими, що представляють суміжні галузі. Це необхідно для того щоб сформувати завтрашній день цього сектору та створювати спільноту, яка забезпечуватиме сталий smart-підхід до охорони здоров'я.

Загальний огляд

Здається, що давня приказка «ніщо добре не триває вічно» більше не відображатиме стан світового сектору охорони здоров'я у 2019 році. Старіння населення й зростання його численності, поширення хронічних захворювань, експоненціальний розвиток інноваційних, але дорогих цифрових технологій – всі ці та інші події призводять до підвищення попиту на послуги в сфері охорони здоров'я та збільшення витрат на медичне обслуговування. Зацікавлені сторони, зокрема, постачальники послуг, уряди, платники, споживачі та інші компанії/організації, які намагаються поратися зі складними питаннями лікування, провадження діяльності та фінансування, уявляють майбутнє, в якому нові моделі бізнесу та медичного обслуговування, посилені цифровими технологіями, допоможуть вирішити сучасні проблеми та побудувати сталий фундамент для доступної, прийнятної за ціною, високоякісної медичної допомоги. Це прагнення матиме більші шанси перетворитися на реальність, якщо в процесі формування майбутнього візьмуть участь усі зацікавлені сторони. Тоді поточну систему лікування хворих із наданням медичної допомоги пацієнтам лише після виявлення хвороби буде переформатовано на систему медичного обслуговування, спрямовану на підтримку здоров'я населення, профілактику та раннє попередження хвороб. У цьогорічному огляді тенденцій розвитку галузі охороні здоров’я подано аналіз поточного стану сектору охорони здоров’я у світовому масштабі, зазначено тенденції та проблеми, що впливають на лікувальні заклади й уряди, на платників і пацієнтів, а також на інші зацікавлені сторони; окреслено пропозиції щодо перебудови екосистеми охорони здоров'я, якої прагнуть усі вищезгадані сторони, і розглянуто приклади з ринку.

У цьогорічному огляді тенденцій розвитку галузі охороні здоров’я подано аналіз поточного стану сектору охорони здоров’я у світовому масштабі, зазначено тенденції та проблеми, що впливають на лікувальні заклади й уряди, на платників і пацієнтів, а також на інші зацікавлені сторони; окреслено пропозиції щодо перебудови екосистеми охорони здоров'я, якої прагнуть усі вищезгадані сторони, і розглянуто приклади з ринку.

Забезпечення фінансової сталості в умовах економічної невизначеності галузі охорони здоров'я

Згідно з очікуваннями загальносвітовий обсяг видатків на охорону здоров'я зростатиме й надалі. Прогнози передбачають подальше зростання витрат на 5,4% щороку протягом 2017-2022 років, з 7,724 трильйонів доларів США до 10,059 трильйонів доларів США. На фінансові показники екосистеми охорони здоров'я впливає ціла низка чинників, зокрема: поява персоналізованої медицини, поширення експоненційних технологій, вихід на ринок компаній, що створюють парадигму кардинально нової та нетрадиційної конкуренції, попит на медичні центри з розширеним переліком послуг і вдосконалені моделі оплати послуг та державного фінансування. Учасники ринку послуг у сфері охорони здоров'я активно шукають новітні технології, а також здійснюють операції зі злиття та поглинання і розвивають партнерські відносини. Зацікавлені сторони також вивчають альтернативні джерела доходів, як-от вертикальна інтеграція. Чи допоможуть нові підходи до охорони здоров'я вирішувати фінансові питання в майбутньому?

Прогноз тенденцій розвитку світової галузі охорони здоров’я в 2019 році | «Делойт»
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Заклади охорони здоров'я наголошують на необхідності суворого управління фінансуванням, підвищення показників операційної діяльності та результатів надання медичних послуг, а також розробки інноваційних рішень. Все це дасть можливість підвищити якість надання медичної допомоги, скоротити витрати, уникнути зниження маржі та створити узгоджену структуру витрат і моделей медичного обслуговування відповідно до актуальних тенденцій та моделей оплати медичних послуг. Окрім того, успішному розвитку галузі сприятимуть укріплення партнерських відносин між державою та приватним сектором, інвестування у заходи з попередження хвороб та охорони здоров'я населення, а також вивчення практик і використання досвіду інших галузей.

Використання нових моделей надання медичної допомоги для покращення доступності та забезпечення прийнятної вартості таких послуг

Змінення головного критерію з «обсяги» на «вища якість за меншу вартість» вимагатиме побудови фінансової моделі та інфраструктури даних, що враховують результати лікування, задля забезпечення ефективних шляхів відшкодування коштів у межах нового підходу з фокусом на його якість. Це може стати міцним фундаментом для сталого зростання багатьох систем охорони здоров'я. Цей перехід є найбільш очевидним у Сполучених Штатах, де закон «Про доступ до медичних послуг та продовження дії Програми страхування здоров'я дітей» від 2015 року (MACRA) передбачатиме коригування платежів та заохочувальні виплати в 2019 році. Інновації в клінічній практиці, вподобання пацієнтів та державна політика платіжних програм спонукають лікарні переносити певні послуги до альтернативних пунктів медичного обслуговування та навіть до віртуальних середовищ, що забезпечують переваги завдяки скороченню витрат і розширенню доступу до медичної допомоги. Також спостерігається, що соціальні детермінанти здоров'я часто мають більший вплив на здоров'я населення, ніж системи охорони здоров'я.

Прогноз тенденцій розвитку світової галузі охорони здоров’я в 2019 році | «Делойт»
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Важливою умовою є об'єднання та співпраця зацікавлених сторін у межах всієї екосистеми охорони здоров'я для реалізації єдиного комплексного підходу до залучення фінансування та ефективного надання медичних послуг. Інвестиції в технології, такі як віртуальне здоров'я і телемедицина, можуть розширити обсяг послуг, а також допомогти лікарням скоротити витрати. Віртуальні медсестри, які взаємодіють з пацієнтами за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, та інтелектуальні віртуальні помічники, що надають персоналізовані медичні послуги, – це інновації, які вже набирають силу.

Адаптація до мінливих потреб, вимог та очікувань споживачів

Пацієнти та медичний персонал, незадоволені низьким рівнем обслуговування та відсутністю прозорості щодо ціни, якості й безпеки послуг, очікують на впровадження узгоджених, зручних, індивідуальних і доступних рішень у сфері охорони здоров'я. З огляду на те, що послуги охорони здоров'я набувають ознак повноцінного «товару», а видатки пацієнтів у межах моделі розподілу витрат збільшуються, підвищення якості лікування та обслуговування є потенційною сферою для кардинальних змін. Ланцюжок створення вартості в галузі охорони здоров'я зазнає змін під впливом нетрадиційних компаній споживчого сектору, а також секторів роздрібної торгівлі та високих технологій, що пропонують інноваційні рішення. Оскільки профілактика захворювань відіграє все більшу роль, заклади охорони здоров'я все частіше прагнуть стимулювати пацієнтів дотримуватися встановленого режиму лікування.

Прогноз тенденцій розвитку світової галузі охорони здоров’я в 2019 році | «Делойт»
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Зі зростанням ролі й впливу пацієнтів у сфері охорони здоров'я, постачальники та платники мають змінюватися відповідним чином, використовуючи нові можливості для створення більш прямих, особистих відносин зі споживачами. Цифрові технології можуть допомогти поліпшити взаємодію з пацієнтами, забезпечити для них зручні варіанти отримання медичної допомоги та сформувати довгострокові двосторонні відносини. Організації, які розуміють, як саме споживачі хочуть користуватися цифровою медициною, телемедициною, натільними пристроями для моніторингу й фітнесу, онлайн-ресурсами, соціальними медіа та іншими технологіями, та які використовуватимуть ці знання, матимуть переваги під час розробки ефективних стратегій взаємодії з пацієнтами, що допоможуть їм приймати зважені й обґрунтовані рішення.

Інвестування в цифрові технології та трансформацію

Темпи і масштаби впровадження інновацій у сфері цифрової охорони здоров'я зростають в геометричній прогресії. Цифрові технології підтримують зусилля систем охорони здоров'я для переходу на нові моделі обслуговування пацієнтів і допомагають їм розробляти підходи «розумного здоров'я» для підвищення доступності й якості медичного обслуговування та скорочення витрат. Блокчейн, автоматизація і роботизація процесів, хмарні обчислення, штучний інтелект, Інтернет медичних пристроїв (IoMT), цифрова і віртуальна реальність – лише кілька прикладів технологій, які трансформують галузь охорони здоров'я. Ці технології допомагають у діагностиці та лікуванні захворювань, сприяють підвищенню якості, швидкості й ефективності надання медичного обслуговування, а також оптимізації досвіду пацієнтів.

Прогноз тенденцій розвитку світової галузі охорони здоров’я в 2019 році | «Делойт»
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Інвестиції у впровадження цифрових технологій у сфері охорони здоров'я можуть сприяти більш ефективному використанню медичних даних у дослідженнях, що підтримуватиме ініціативи в сфері персоналізації медичного обслуговування. Проблеми функціональної сумісності та ризики, пов'язані з інтернет-пристроями, розрізненими системами і процесами, а також необхідність масштабування експериментальних моделей для полегшення загальносистемного впровадження, є прикладами труднощів, що виникають на шляху до інновацій. Цифрові інновації не замінюють людину, а, навпаки, полегшують її роботу та розширюють можливості. Це дає змогу висококваліфікованим медичним працівникам зосередитися на більш важливих завданнях, що передбачають безпосереднє спілкування з пацієнтом.

Забезпечення нормативної відповідності та кібербезпеки

Оскільки дані про здоров'я населення перетворюються в нову «валюту» галузі охорони здоров'я, захист безпеки таких даних матиме ключове значення. Поява клінічних інновацій та медичних інтернет-пристроїв, а також виклики й проблеми, що існують у межах ринкового середовища, ще більше посилюють потребу в перегляді державної політики, регуляторного нагляду та системи управління ризиками. Останнім часом швидке зростання «споживчих» послуг, таких як регулювання цін на рецептурні препарати в США, привертає багато уваги з боку регуляторних органів. Забезпечення кібербезпеки є ще одним пріоритетним завданням для галузі. Великий обсяг цінних даних і зростаючий попит на взаємопов'язані ІТ-середовища перетворюють сектор охорони здоров'я на привабливу мішень для кіберзлочинців.

Прогноз тенденцій розвитку світової галузі охорони здоров’я в 2019 році | «Делойт»
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Незважаючи на те, що державна політика та нормативні вимоги спрямовано на забезпечення захисту й зміцнення безпеки галузі охорони здоров’я на макрорівні, керівникам організацій слід зосередитися на дотриманні нормативно-правових та етичних вимог, управлінні ризиками і підвищенні обізнаності працівників. Організаціям необхідно інвестувати в управління кризовими ситуаціями, що сприятиме розвитку та оптимізації їхньої здатності протистояти кіберзагрозам.

Підбір, розвиток та утримання найкваліфікованіших спеціалістів

Старіння робочої сили, зростання попиту на медичні послуги, моральні аспекти та проблеми, пов'язані із забезпеченням добробуту медичних працівників, призводить до дефіциту кваліфікованого медичного персоналу як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Проте існують різні напрями, що формують майбутнє роботи. Автоматизація впливає на цілу низку адміністративних процесів, тоді як засоби телемедицини та цифрової медицини дають можливість використовувати модель надання медичних послуг без прив'язки до конкретного закладу. Організації створюють і впроваджують нові моделі кадрового забезпечення. Наприклад, існують моделі, що дають медсестрам можливість працювати віддалено, що не заважає їм будувати міцні відносини з пацієнтами.

Прогноз тенденцій розвитку світової галузі охорони здоров’я в 2019 році | «Делойт»
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Лідерам галузі охорони здоров'я потрібно сформувати кадровий резерв, який забезпечуватиме ресурс у разі перегляду функцій медичних працівників. Постачальникам слід активно шукати можливості для розширення потенціалу та автоматизації клінічних робочих процесів. Це дасть можливість лікарям і пацієнтам отримувати переваги від узгодженої системи фінансового відшкодування, нових технологій, інноваційних моделей управління персоналом, а також розширити перелік пунктів надання медичної допомоги.

2019 Global Health Care Outlook

Чи була корисною ця інформація?