Global HealthCare Outlook 2018

Прес-релізи

Тримаємо курс на смарт-охорону здоров'я

Перспективи у сфері охорони здоров'я у 2018 році за результатами дослідження Deloitte

За попередніми розрахунками, темпи зростання витрат у сфері охорони здоров'я становитимуть 4,1% на рік протягом 2017-2021 років, що на 1,3% вище, ніж у 2012-2016 роках.

  • Старіння та ріст населення, прогрес у терапевтичному лікуванні та збільшення витрат на оплату праці – це чинники, що впливатимуть на зростання обсягу витрачуваних коштів.
  • Цифрові технології пропонують важливі переваги, що дозволять скоротити витрати, а також розширити доступ до медичного обслуговування та поліпшити його якість.

 

За попередніми розрахунками, темпи зростання витрат у сфері охорони здоров'я становитимуть 4,1% на рік протягом 2017-2021 років, що на 1,3% вище, ніж у 2012-2016 роках. Збільшення витрат буде зумовлено старінням населення і зростанням його кількості, розширенням ринків, що розвиваються, прогресом у терапевтичному лікуванні, а також збільшенням витрат на оплату праці. Ці факти наводяться на основі дослідження Deloitte «Перспективи у сфері охорони здоров'я у 2018 році: Еволюція смарт-охорони здоров'я».

У дослідженні зазначається, що більш високі витрати не завжди забезпечують кращі результати лікування або створюють більшу цінність. Значні можливості відкриваються зацікавленим сторонам у сфері охорони здоров'я, коли вони починають співпрацювати над забезпеченням інноваційного доступу до медичного обслуговування та його наданням. А також над створенням моделей фінансування, які би дозволили знизити вартість медичних послуг та підвищити їхню якість.

«Оскільки витрати зростають, а маржа доходів знижується, у секторі охорони здоров'я шукають інноваційні та економічно вигідні шляхи забезпечення якості, результатів та цінності, на які очікують споживачі медичних послуг, – зазначив д-р Террі Купер, керівник сектору охорони здоров'я глобальної мережі Deloitte. – Орієнтований на потреби пацієнтів підхід до медичного обслуговування з використанням сучасних технологій може допомогти закладам охорони здоров'я працювати ефективніше, а не просто важче».

«Буде непросто забезпечувати однаково високий рівень охорони здоров'я у світовому масштабі з урахуванням глобального розміру та складності цієї сфери, – додав д-р Стефані Аллен, керівник напряму медичного та соціального забезпечення у державному секторі Deloitte. – Нам доведеться розробляти відповідні політики, процеси та технічні засоби, спрямовані на забезпечення високоякісної допомоги, зменшення відходів та зниження витрат».

У 2018 році зацікавлені сторони у сфері охорони здоров'я разом та поодинці напевно зіткнуться із низкою наявних та потенційних проблем у своїх намаганнях інтегрувати смарт-технології у цьому секторі:

  • Створення достатніх ресурсів у невизначеній економіці, що постійно змінюється, у сфері охорони здоров'я: Ймовірно, заклади охорони здоров'я все ще будуть мати низьку маржу доходів, а їхні витрати зростатимуть. Очікується, що до 2020 року сукупна сума витрат на охорону здоров'я в основних регіонах світу досягне 8,7 трильйона доларів США, що на 7 трильйонів доларів США більше, ніж у 2015 році. Щоб компенсувати низьку маржу, багато організацій охорони здоров'я запроваджують нові заходи щодо скорочення витрат та вивчають нові джерела доходів.
  • Стратегічна переорієнтація зі збільшення обсягів на створення цінності: У сфері охорони здоров'я продовжується перехід від традиційної системи, що передбачає оплату окремо за кожну послугу, до моделей оплати за результатами або якістю. У передових системах охорони здоров'я зацікавлені сторони сектору виступають за перехід від лікування до профілактики, що привело до якісної трансформації просто «пацієнтів» у інформованих та більш обізнаних «споживачів медичних послуг». Для успішного переходу до медичного обслуговування, орієнтованого на якість, зацікавленим сторонам, зокрема споживачам, слід зробити важливий крок від практики лікування хвороб до їхньої профілактики та оздоровлення, від піклування про здоров'я окремої людини до опікування здоров'ям усього населення.
  • Дотримання політики у сфері охорони здоров'я та комплексне регулювання: Недавні кібератаки надають першочергового значення завданням кібербезпеки та управління ризиками, пов'язаними з безпекою даних. Охорона здоров'я з використанням цифрових технологій ставить виклики перед урядами, системами охорони здоров'я, а також перед страховиками, оскільки вони збиратимуть, аналізуватимуть та зберігатимуть дедалі більше даних. Водночас як державні політики та нормативні акти спрямовуються на зміцнення безпеки і охорони здоров'я на макрорівні, окремим організаціям слід зосереджувати увагу на дотриманні вимог, етиці та ризиках.
  • Інвестиції у експоненційні технології з метою скорочення витрат, розширення доступу до медичного обслуговування та його поліпшення: Експоненційні технології дозволяють зменшити вартість медичної допомоги, підвищити її ефективність та загальнодоступність на світовому рівні. Демографічні та економічні тенденції в поєднанні з розвитком технологій можуть значною мірою вплинути на те, яким буде склад персоналу в лікарнях майбутнього, а також їхній розмір та дизайн. Саме тому зацікавлені стороні повинні розглядати стратегічні інвестиції у людей, процеси та приміщення із застосуванням цифрових технологій.
  • Взаємодія з особами, які потребують медичної допомоги, та покращення обслуговування пацієнтів: Споживачі медичних послуг надають пріоритетне значення персоналізованому медичному обслуговуванню у закладах охорони здоров'я, і сучасні технології дозволяють їм приймати рішення активніше. Медичні заклади та платники повинні врахувати переваги цифрових тенденцій для забезпечення більш персоналізованої допомоги, покращення взаємодії зі споживачами та підвищення життєвого циклу обслуговування пацієнтів (включно з дослідженнями, діагностикою, лікуванням та подальшими заходами).
  • Формування робочої сили майбутнього: З настанням Четвертої революції використання цифрових технологій, роботів та інших автоматизованих інструментів має величезний потенціал для вирішення теперішніх та майбутніх наболілих проблем, пов'язаних з медичним персоналом. Звісно, якщо зацікавлені сторони здатні гідно оцінити потенціал робочої сили, посилений можливостями доповненої реальності. Майбутнє роботи відкриває величезні можливості як для усунення актуальних у сьогоденні проблем, так і для розробки нових способів надання медичної допомоги. Закладам охорони здоров'я слід сприяти об'єднанню зусиль своїх фахівців та можливостей технологій, а не створювати конкуренцію між ними.

Щоб дізнатися більше про ці тенденції та проблеми, які впливають на сектор охорони здоров'я, а також про шляхи забезпечення зацікавленими сторонами у сфері охорони здоров'я високоякісної, економічно доцільної медичної допомоги з використанням смарт-технологій, ви можете ознайомитися із дослідженням «Глобальні перспективи у сфері охорони здоров'я у 2018 році».

Чи була корисною ця інформація?