2018 global health care sector outlook

Аналіз

Перспективи у сфері охорони здоров'я в світі у 2018 році

Еволюція смарт-охорони здоров'я

У 21 столітті в сфері охорони здоров'я гаслами стали такі поняття, як якість, результати та цінність. Це відображає той факт, що у різних країнах світу зацікавлені особи у цьому секторі шукають інноваційні та економічно вигідні шляхи забезпечення смарт-охорони здоров'я – орієнтованого на потреби пацієнтів підходу з використанням сучасних технологій – як у стінах лікувальних закладів, так і поза ними.

Загальний огляд

Смарт-підхід до охорони здоров'я комплексно охоплює весь сектор, обумовлюючи появу нових політик, процесів та технічних засобів.

Зрозуміло, що його впровадження вимагатиме значних зусиль. Зазвичай координація призначень та процедур, обмін даними про результати аналізів та долучення пацієнтів до курсу лікування створюють певні труднощі для лікарів. Інакше кажучи, заклади охорони здоров'я працюють важко, проте чи працюють вони «розумно»? Як у сфері охорони здоров'я усувають бар'єри лікарняних стін? У цьогорічному огляді вивчається поточний стан сектору охорони здоров'я у світовому масштабі, виявляються тенденції та проблеми, що впливають на лікувальні заклади та уряди, на інших платників та пацієнтів. Також пропонується низка рекомендацій для зацікавлених сторін, які прагнуть надавати високоякісну, економічно доцільну медичну допомогу із застосуванням смарт-технологій.

Глобальні проблеми у сфері охорони здоров'я у 2018 році

Створення достатніх ресурсів у сфері охорони здоров'я в умовах невизначеної економіки, що постійно змінюється

Протягом багатьох років доходи у системі охорони здоров'я (як державних, так і приватних закладів) скорочуються, а їхня маржа знижується. І, за очікуваннями, ця тенденція триватиме й далі, оскільки збільшення попиту, модернізація інфраструктури, а також терапевтичні досягнення і технологічний прогрес перевантажують і без цього обмежені фінансові ресурси. Як наслідок, збільшення витрат буде зумовлене старінням населення і зростанням його кількості, розширенням ринків, що розвиваються, клінічними та технічними досягненнями, а також збільшенням витрат на оплату праці. Хоча видатки на медичне обслуговування зростають, його доступність, як і страховий захист, залишається проблемою. Крім того, заклади охорони здоров'я співпрацюють між собою заради конкурентної переваги.

Creating a positive margin in an uncertain and changing health economy
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Зацікавлені сторони у сфері охорони здоров'я вживають заходів для скорочення витрат. Зокрема, розробляють альтернативні моделі формування кадрового складу, переводять пацієнтів на амбулаторну форму лікування та обмежують адміністративні витрати та видатки на придбання матеріалів. Водночас вони вивчають нові джерела отримання доходів, як-от капіталізація інтелектуальної власності (ІВ), інвестування у спільні підприємства, прибутки від своїх іноземних активів, а також відкриття нових компаній та доброчинних організацій.

Стратегічна переорієнтація зі збільшення обсягів на створення цінності

Охорону здоров'я як галузь занесено до ризикованих моделей скоординованого медичного обслуговування. У цій сфері дедалі більше відходять від традиційної системи, що передбачає оплату окремо за кожну послугу. Зацікавлені сторони переорієнтовуються з гонитви за обсягами на створення цінності. Для цього вони втілюють політики реформування і впроваджують спеціальні програми, які сприяють підвищенню операційної ефективності, використанню технологій, управлінню здоров'ям та оздоровленням населення, та які спрямовані на соціальні детермінанти здоров'я.

Strategically moving from volume to value
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Для успішного переходу до медичного обслуговування, орієнтованого на якість, гравцям на цьому ринку та споживачам медичних послуг слід зробити важливий крок від практики лікування окремих захворювань до холістичного підходу до здоров'я груп населення; від лікування хвороб до їхньої профілактики/оздоровлення; від піклування про здоров'я окремої людини до опікування здоров'ям всього населення. Крім того, заклади охорони здоров'я можуть розглянути можливість застосування інноваційних моделей надання медичної допомоги, основаних на даних та аналітиці.

Дотримання політики у сфері охорони здоров'я та комплексне регулювання

У всьому світі системи охорони здоров'я мають спільну загальну політику та цілі нормативного регулювання, а саме: забезпечення якісного лікування та безпеки пацієнтів і зменшення кількості випадків шахрайства та кіберзагроз. Рішення, розроблені на основі цифрових технологій для застосування у сфері охорони здоров'я, не лише дозволяють краще проводити діагностику та персоналізувати терапевтичні інструменти, але й приводять до питання захисту даних.

У таких сферах, як управління даними та безпека даних, спостерігають низку тенденцій, зокрема, пізнавальне обчислення, інтероперабельні електронні медичні картки та Інтернет речей (IoT). Кібербезпека та управління ризиками, пов'язаними з безпекою даних, залишаються першочерговими завданнями, особливо з урахуванням того, що пацієнти більш активно контролюють стан свого здоров'я та бажають мати доступ та довіру до власних даних.

Responding to health policy and complex regulations
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Холістічний підхід до інвестування у людей, процеси та технології є запорукою забезпечення відповідності нормативним вимогам. Нагальною необхідністю є проведення закладами охорони здоров'я ретельної оцінки впливу недавніх та прийдешніх змін у політиці на пріоритети таких установ. Крім того, для зменшення адміністративних, фінансових та репутаційних ризиків закладам охорони здоров'я необхідно вивчити наявні стратегії, щоб побудувати захист другої лінії.

Інвестиції у експоненційні технології з метою скорочення витрат, розширення доступу до медичного обслуговування та його поліпшення

Експоненційні технології дозволяють зменшити вартість медичної допомоги, підвищити її ефективність та загальнодоступність. Існує декілька тенденцій, що впливають на процес надання медичної допомоги, серед них:

  • експоненційні технології перетворюють медичне обслуговування через свій вплив на такі сфери, як синтетична біологія, 3D-друк та нанотехнології, а також супутня діагностика;
  • будування лікарень майбутнього відбувається шляхом перегляду процесу надання медичної допомоги, застосування цифрових технологій та технологій штучного інтелекту, а також покращеної підготовки кадрового потенціалу.

Investing in exponential technologies to reduce costs, increase access, and improve care
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Організації можуть досягти низки цілей надання медичної допомоги шляхом запровадження цифрових технологій у системі охорони здоров'я. На початковому етапі, щоб встигати за швидкими темпами розвитку технологій, необхідно здійснювати значні інвестиції у створення електронних карток пацієнтів, eHealth/mHealth, забезпечення інтероперабельності, а також аналіз великих даних тощо. Крім цього, організації повинні розглядати стратегічні інвестиції у людей, процеси та приміщення із застосуванням цифрових технологій.

Взаємодія зі споживачами медичних послуг та покращення обслуговування пацієнтів

Лікарні можуть забезпечити більш персоналізоване медичне обслуговування завдяки тіснішій взаємодії зі споживачами медичних послуг, а також підвищити рівень обслуговування пацієнтів, використовуючи цифрові рішення для забезпечення омніканального доступу для пацієнтів. Зокрема, через спеціальні додатки для таких споживачів, портали для пацієнтів, персоналізовані добірки інформаційних матеріалів в електронній формі, а також кіоски для самостійної реєстрації. До числа інших цифрових каналів та інструментів для покращення взаємодії між медичними закладами та споживачами медичних послуг належать:

  • використання соціальних мереж для покращення обслуговування пацієнтів;
  • телемедицина;
  • віртуальна реальність/доповнена реальність.

Engaging with consumers and improving the patient experience
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Заклади охорони здоров'я повинні націлюватися на розширення свого фокусу уваги поза межі ціни та якості медичного обслуговування для побудови орієнтованих на споживача відносин. Сфера охорони здоров'я має можливість вчитися в інших галузей (наприклад, споживчих товарів, фінансових послуг та готельної індустрії), як ефективніше розраховувати планові показники, як обслуговувати, спілкуватися з клієнтами і пацієнтами та утримувати їх.

Формування робочої сили майбутнього

У сфері охорони здоров'я очевидною проблемою, пов'язаною із робочою силою, є нестача як фахового, так і сестринського персоналу у лікарняних закладах. Ця ситуація спостерігається у всьому світі. Проблема ускладнюється відсутністю новітніх навичок спрямовувати і підтримувати трансформацію медичних організацій у керовані глибоким розумінням справи заклади, що орієнтовані на пацієнтів та створення цінності. Під час планування майбутнього своєї роботи заклади охорони здоров'я повинні оцінювати близькість розташування, рівень автоматизації та рівень фахівців.

Shaping the workforce of the future
Натисніть на зображення, щоб переглянути інфографіку

Ключові висновки

Використання цифрових технологій, роботів та інших автоматизованих інструментів має величезний потенціал для вирішення теперішніх та майбутніх наболілих проблем, пов'язаних з медичним персоналом. Заклади охорони здоров'я повинні запроваджувати такі стратегії, де технології будуть допомагати медичним фахівцям у підвищенні загальної ефективності, а не створювати їм конкуренцію.

2018 Global Health Care Outlook

Відвідайте наш 2018 Life Sciences Outlook, щоб дізнатися більше про тренди та проблеми у секторі охорони здоров'я.

Чи була корисною ця інформація?