Стаття

Про світовий досвід запровадження електронного врядування та його перспективи в Україні

Андрій Красний, старший менеджер департаменту консалтингу компанії «Делойт»

21 серпня 2014 року

Електронне урядування – це етап еволюції політичної системи, через який пройшли більшість європейських країн: сьогодні їх громадяни успішно користуються його структурними перевагами. Це каталізатор розвитку для пострадянських країн – зокрема, в Естонії, і в Грузії впровадження електронного урядування спричинило низку інших, важливих для відбудови країни, змін. В Україні натомість лише нещодавно почали обговорювати можливість його впровадження. У чому феномен електронного урядування? Який його вплив на процеси в нашій країні? Чи може він бути застосований в українських, унікальних реаліях?

Про перспективи електронного урядування для української держави, про досвід країн, що запроваджували ці механізми співпраці та взаємодії зі схожими вихідними умовами та про те, з чого починати цей процес – читайте у серії статей Андрія Красного, старшого менеджера департаменту консалтингу компанії «Делойт».

Електронний уряд в дії. Про перспективи та переваги нової системи

Запровадження системи електронного урядування для України є одним з головних етапів реформування системи взаємодії між державою та суспільством. Основними принципами системи електронного урядування у Європі є принцип підлеглості (дії на виносяться на міждержавний рівень, поки не доведена їх ефективність у порівнянні з локальними діями), врахування потреб і очікування користувачів, забезпечення фундаменту для міжвідомчої взаємодії. Чи варто дані принципи використовувати і в Україні?

Сінгапур

«Будь-яка державна послуга, якщо це можливо, має бути надана в електронному вигляді» - ось філософія, якою керується електронний уряд Сінгапуру. При цьому, вже у 1980 р. в невеличкій азійській країні розпочалися процеси формування майбутнього електронного уряду шляхом створення Національної ради з комп’ютерів та Плану національної комп’ютеризації, завдяки чому Сінгапур зараз є одним з лідерів у світових рейтингах електронних урядів.
Завантажити статтю

Естонія

Естонії часто приписують наявність найпрогресивнішої моделі електронного уряду в Європі. Постсоціалістична країна за досить короткий час зуміла здійснити справжній інформаційний прорив. В цій статті ви знайдете пояснення того, в чому таємниця успіху естонців.
Завантажити статтю

Грузія

Відповідно до рейтингу, складеного Світовим банком у 2014році, Грузія посідає 8-ме місце в світі за легкістю ведення бізнесу, обійшовши Норвегію, Великобританію та Німеччину. При цьому особливого успіху Грузія досягла в раніше проблемній сфері реєстрації власності, і, згідно з цим же дослідженням, вже декілька років є стабільним лідером в цій сфері. Таких результатів Грузія змогла досягти значною мірою завдяки переходу на електронний тип надання державних послуг. Грузія є найбільш близькою до України з точки зору технологічного розвитку і їх досвід вирішення тих чи інших проблем є для нас найціннішим.
Завантажити статтю

Стратегія розвитку електронного уряду в Україні

Чи можливе впровадження такого проекту за відсутності всеохоплюючого широкосмугового інтернет-доступу, за відносно низького рівня інформатизації державних і приватних установ та слабо розвиненою ІТ-інфраструктурою. Ми переконані, що за будь-яких умов успіх електронного урядування в Україні насамперед залежатиме від якості та ретельності плану його впровадження. Про створення організації, відповідальної за реалізацію електронного уряду, розробка законодавчої бази, об’єднання державних реєстрів та інші кроки, які нам необхідно зробити вже найближчим часом.
Завантажити статтю (Про переваги нової системи)
Завантажити статтю (Стратегія розвитку електронного урядування в Україні)

Чи була корисною ця інформація?