Press-relizlər

Deloitte Gartner şirkəti tərəfindən Biznes Analitika xidmətləri üzrə qlobal lider adlandırılıb

Nyu-York 20 oktyabr 2015-ci il – Dünyanın informasiya texnologiyaları üzrə aparıcı araşdırma və konsaltinq şirkətlərindən biri olan Qartner ardıcıl olaraq 2 ildir ki, Deloitte üzv şirkətlər şəbəkəsin Biznes Analitika xidmətlər sahəsində qlobal lider elan etmiş və Deloitte-un bu İcraetmə bacarıqlarına görə yüksək pilləyə layiq görmüşdür. Qarnerin Biznes Analitika Xidmətləri üçün “Magic Quadrant” adlı hesabatında Biznes Analitika idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi bacarıqlarını, analitika bacarıqlarını və informasiyanın idarə ediməsi bacarıqlarını özündə birləşdirən xidmətlər kimi müəyyən edilmişdir.”

Hesabatda qeyd edilir ki, “Biznes məqsədlərinə nail olmaq və rəqabət üstünlüyünü təmin etmək üçün analitikadan istifadə edilməsi çox vacibdir. Daha dəqiq desək, müəssisələr proseslər əsasında işləmə mexanizmin məlumat əsasında işləmə mexanizminə keçirlər, belə ki, informasiya sadəcə tətbiqi proqramların alt məhsulu deyil, aktivdir. Deloitte audit daxil olmaqla bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə analitikadan istifadə edir, burada Audit üzrə analitika alətlər paneli və əlaqəli peşəkar mütəxəssislər riskin idarə edilməsini gücləndirmək və dəyərli ideyalar təqdim etmək məqsədilə məlumatı yenidən nəzərədn keçirirlər.
“Müəssisələr analitikanı öz biznes portfellərinə daxil etməyə son dərəcə çox ehtiyac duyduqlarından, biz onlara bu bacarıqları formalaşdırmağa və biznes baxımından dəyərli ideyalar formalaşdırmaq üçün artan məlumat həcmini idarə etməyə yardımçı olmaqla ideyalara əsaslanan müəssisə kimi inkişaf edirik” Deloitte Consulting LLP-nin Deloitte ABŞ Analitika üzrə rəhbəri bildirir. “Qarner tərəfindən Biznes Analitika xidmətləri üzrə lider kimi tanınmağımızdan şərəf duyuruq.” İcra bacarıqları kateqoriyasında ən yüksək dərəcəni əldə etməyimiz Deloitte şəbəkəsinin geniş xidmətlər təklif etməsini, eləcə də bizim yüksək səviyyəli xidmətlər göstərmək öhdəliyimizi və biznes nəticələrini yüksəldən innovasiyalar təqdim etdiyimizi göstərir.”
Qartnerin Magic Quadrant hesabatı müxtəlif biznes analitika tələbləri üzrə bütün xidmətləri göstərən 18 xidmət təchizatçısını qiymətləndirir. Qartner xidmət təchizatçılarını İcra bacarıqları və baxışların tamlığı nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirir. Müştərilər “öz müəssisələrinə geniş çeşidli BA xidmətlərini göstərən təchizatçıları müəyyən etməyə və qiymətləndirməyə” yardımçı olmaq üçün bu Magic Quadrant-dan istifadə edə bilərlər.”
Liderlər “tələblərə cavab verən təkliflər təqdim edən və bazar tələbləri artdıqda öz mövqelərini saxlamaq üçün zəruri olan baxışları nümayiş etdirən”tərəflər kimi müəyyən edilmişdir. Liderlər fürsətləri dəyərləndirərir və bazara uyğunluğu saxlamaq məqsədilə geniş bazar tələblərini dəstəkləməklə geniş kütləyə cavab verir. Bura bütün BA səviyyələrində BA xidmətlərinin göstərilməsi daxildir.”

İstinad: Qlobal Biznes Analitika xidmətləri üçün Magic Quadrant, 22 sentyabr 2015-ci il, Alex Soejarto və Neil Chandler.

Press kontakt
Mariel Leqar
Qlobal Kommunikasiya
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Tel: +1 516 918 7170
Mobil: +1 347 213 0933
malegair@deloitte.com

About Gartner Research

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

About Deloitte

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's more than 225,000 professionals are committed to making an impact that matters. Deloitte serves 4 out of 5 Fortune Global 500 companies.

Did you find this useful?