Təfərrüatlar

Best Managed Companies müsabiqəsi namizədlərini qiymətləndirmə meyarları

Best Managed Companies Azerbaijan

Strategiya

Strategiyanın uyğunlaşdırılması və həyata keçirilməsi

1. Dəqiq hədəflər seçilir və focus müəyyənləşdirilir

2. Bütün şirkət üzrə strategiyanın aydın təbliğ edilməsi və  uyğunluğun təmin edilməsi prosesi

3. Rəhbər şəxslər tərəfindən mütəmadi olaraq strategiyanın qiymətləndirilməsi və uyğunlaşdırılmasına ciddi yanaşma

4. Rəqəmsallaşma və dayanıqlılıq barəsində hərtərəfli plan

İnsan kapitalının inkişafı

Aktivlər və innovasiya

1. Doğru insanının doğru vəzifəyə cəlb edilməsi və işdə saxlanılması

2. Müvafiq qərarlar qəbul etməyi təmin edən proseslər və sistemlərin mövcud olması

3. Dayanıqlı inkişafa yol açan innovativ yanaşma

Öhdəliklər

İnsan kapitalının cəlb edilməsi və liderlik

1. İşçilərin performans dəyərləndirilməsi və səriştələrinin inkişafı üçün aparılan davamlı proseslər

2. Liderliyin inkişafı proqramları

3. Davamçıların yetişdirilməsi prinsipləri ilə biznesin davamlılığının təmin edilməsi

4. “Vahid komanda şəklində işləmək” mədəniyyətini yaratmağa böyük diqqət yetirilməsi, şirkətin vizyonuna uyğunlaşma və sadiqliyin təbliğ olunması 

Maliyyə idarə edilməsi

Biznes göstəriciləri və idarəetmə

1. Şirkətin uğurlu idarə edilməsi üçün vacib olan meyarların əks olunduğu ciddi hesabatlılıq

2. Risklərin səmərəli şəkildə idarə edilməsi və müvafiq daxili nəzarətlərin yerində olması

3. Sağlam balans hesabatı

4. Dayanıqlı inkişafla müşaiyət olunan ən yüksək maliyyə göstəriciləri

Did you find this useful?