Xəbərlər

Biznesin Transformasiyası

Biznesin Transformasiyası-uçotun dürüst və effektiv qurulması, biznesin şəffaflığı, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına(MHBS) uyğun auditin keçirilməsi, daxili nəzarətin gücləndirilməsi, daha ucuz maliyyənin cəlb edilməsi və investisiya imkanlarının artırılmasına doğru atılan addımdır.