Təfərrüatlar

İstehlakçı 2020

İşarələrin oxunması

Biz dəyişikliklər və dəyişkənliklə xarakterizə olunan bir dövrdə yaşayırıq, lakin bir şeydən əmin ola bilərik: istehlakçı dəyərləri, tələbatları və davranışları artmağa davam edəcək.

İstehlakçı 2020: İstehlak ilə bağlı münasibətlərimizin və istehlak modellərinin növbəti illər ərzində necə dəyişəcəyinə dair proqnozlar vermək məqsədilə işarələrin oxunması iqtisadi və demoqrafik tendensiyalar, müəyyən resurslarla bağlı mülahizələr və texnologiyanın gündəlik həyatımıza olduqca böyük təsiri barədə anlayışları bir araya gətirir.

Did you find this useful?