Xəbərlər

Təlimçilərin təlimi

9, 11, 16, 18, 23 fevral, 10 mart 

Online praktiki təlim

2020-ci ildə keçirilmiş sorğuya əsasən 75% respondent növbəti on səkkiz ayda şirkətlərin uğurlu olması üçün biliyin yaranması və qorunmasının vacib və ya çox vacib olduğunu düşünür. Halbuki cəmi 9 faiz sorğu iştirakçıları bu məsələnin şirkətlərində ünvanlandandığını bildirir (Deloitte İnsan Kapitalı Trendləri, 2020).

Dəyişən və qeyri-müəyyənliklərlə dolu biznes mühitində biznes təlimçilərin rolu xüsusi əhəmiyyət təşkil edir. Onlar təşkilatdaxili davamlı öyrənmə prosesində birbaşa rol oynamaqla yanaşı, məhsuldarlığın və gəlirliliyin artmasına, dəyişikliklərə rahat adaptasiyaya və təşkilati mədəniyyətin formalaşmasına zəmin yaradırlar.

Deloitte Akademiyası tərəfindən hazırlanmış növbəti yeni təlim məhz təlimçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Təlim gündəliyi aşağıdakı kimidir:

 • Deloitte İnsan Kapitalı trendləri 2019-2020. Biznes mühitində təlimin əhəmiyyəti və müasir trendlər. 
 • Pedaqoji proseslərdə təlimin rolu. 
 • Andragogika və biznes-təlimlər. XYZ nəsillərinin öyrənmə xüsusiyyətləri.
 • Biznes təlimlərdə yol verilən səhvlər.
 • Təlimin strukturunun müəyyən olunması. Bob Payk modeli.
 • Beyin-əsaslı təlim proqramlarının hazırlanması. Robert Lucas modeli.
 • Biznes təlimçinin rolları.
 • David Colb. Təlim modeli və qrup dinamikası.
 • ADDIE modeli.
 • Təlimin dizayn olunması.
 • Təlimin interaktivliyini təmin edən elementlər.
 • Kirkpatrick və The Phillips ROI modelləri üzrə təlimin qiymətləndirilməsi.
 • Microsoft Power Point-də təqdimatın hazırlanması. (2 praktiki sessiya)
 • Təqdimat bacarıqları. (Bir sessisya)
 • Ev tapşırığı üzrə qrup təqdimatları

Təlimin dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti: 800 AZN (ƏDV xaric).

Tarix: 9, 11, 16, 18, 23 fevral 2021-ci il əsas təlim sessiyaları, 10 mart iştirakçıların təqdimatları

Vaxt: 10:30–13:30 

Qeydiyyat üçün sorğularınızı academy@deloitte.az ünvanına Aytən Hacıyevaya göndərin və ya bizimlə əlaqə saxlayın: +994124041210 və ya +994502856167. 

Did you find this useful?