Təhlil

Avropanın enerji bazarında islahat

2020-ci və növbəti illər üçün nailiyyətlər və problemlər