Headcount modelling. Optimisation tool

Təfərrüatlar

İşçi heyəti praktikasının modelləşdirilməsi

Optimallaşdırma vasitəsi

Bu nəşr müxtəlif sektorlardakı şirkətlər üçün işçi sayı praktikası modellərini təkmilləşdirmənin necə istifadə olunmasına dair yanaşmanı özündə əks etdirir. 

Modelləşdirmə prosesi müəssisə üçün bir çox operativ və strateji mülahizələrin həllərində əsas komponent kimi istifadə oluna bilər:

  • Hazırki işçi sayı praktikasının analizi
  • Effektivlik və işçi sayı praktikasının optimallaşdırılmasındakı artım
  • İşçi sayı praktikası üzrə tələbin proqnozlaşdırılması
  • İşçi sayı praktikası üzrə təklifin proqnozlaşdırılması
  • İşəgötürmə ehtiyacı və işçi inkişafına dair proqnozlaşdırma
PDF-i yükləyin
Did you find this useful?