Maliyyə Riski

Qlobal mühitin sürətlə dəyişməsi təşkilatların maliyyə tərəfdən davamlı və likvid olmasını tələb edir. Doğru nəticələr maliyyə funksiyası üzrə idarəetməyə, modellərə və proseslərə ciddi nəzarətdən asılıdır. Effektivliyinizi artırmaq üçün maliyyə risklərinə nəzarət edirsinizmi?