Əməliyyat Riski

Hər təşkilat işçi davranışı, üçüncü tərəf, texnologiya, məlumat, biznes prosesləri və nəzarətdən qaynaqlanan risklə üzləşir. Dinamik və xüsusi yanaşma strateji çevikliyi optimallaşdıraraq əsas biznes tələblərini cavablandırmağa kömək edir. Fəaliyyətinizdə əməliyyat risklərini idarə edirsinizmi?