Tənzimləyici normalarla bağlı Risklər

Şirkətlər mürəkkəb tənzimləmə bazasının tələblərini daima nəzərə almalıdır, lakin eyni zamanda onların tənzimləyici tələblərin icra olunması proqramları sürətlə dəyişən biznes mühiti ilə ayaqlaşmaq üçün kifayət qədər dinamik olmalıdır.