Strategiya və Nüfuzla bağlı Risk

Aparıcı təşkilatlar yeni məhsul, bazar, satınalma kimi hesablanmış riskləri üzərinə götürür. Pozuntuya səbəb olan risk faktoru biznesinizi təhlükə altına qoyur. Fəaliyyətinizin effektivliyini artırmaq yönündə strateji və nüfuzla bağlı riskləri qabaqlamaq üçün sizdə kifayət qədər fikir formalaşıbmı?