Business Outlook in Azerbaijan

Təfərrüatlar

Azərbaycanda İqtisadi Perspektivlər

Makroiqtisadi təhlili özündə əks etdirən Deloitte Azərbaycanın yeni nəşri

Deloitte Azərbaycan “Azərbaycanda İqtisadi Perspektivlər” adlı makroiqtisadi təhlili özündə əks etdirən yeni nəşrini təqdim edir.

Hazırki nəşrdə Deloitte, son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında müşahidə edilən əsas tendensiyalara toxunmuş və eyni zamanda 2017-ci ilin avqust-sentyabr ayları ərzində öncül Azərbaycan şirkətlərinin rəhbərləri arasında apardığı sorğunun nəticələrini təqdim etmişdir. 

Sorğu nəticəsində gəlinmiş ən diqqətçəkən qənaətlərdən biri sorğu iştirakçılarının böyük əksəriyyətinin ölkənin biznes konyunkturasının gələcəyinə dair optimist baxışın mövcudluğudur.  Belə ki, respondentlərin 79%-i öz şirkətlərinin qısamüddətli biznes perspektivlərini müsbət qiymətləndirmişdir. 

Azərbaycanda İqtisadi Perspektivlər (İngilis dilindədir)
Did you find this useful?