Business Outlook in Azerbaijan

Təfərrüatlar

Azərbaycanda İqtisadi Perspektivlər

Makroiqtisadi təhlili özündə əks etdirən Deloitte Azərbaycanın yeni nəşri

Deloitte Azərbaycan “Azərbaycanda İqtisadi Perspektivlər” adlı makroiqtisadi təhlili özündə əks etdirən nəşrin ikinci buraxılışını təqdim edir. 

Hazırki nəşrdə Deloitte-un  2018-ci ilin fevral və mart aylarında Azərbaycanın, Gürcüstanın və Rusiyanın aparıcı şirkətlərinin maliyyə direktorları və baş rəhbərləri arasında keçirdiyi sorğulardan əldə etdiyi faydalı məlumatlar əks olunmuşdur. 

Sorğu iştirakçılarının fikirləri Azərbaycan iqtisadiyyatında müşahidə olunan əsas narahatçılıqları, əhəmiyyətli faktorları və inkişaf prioritetlərini müəyyən etməkdə bizə yardımçı olmuşdur. 

Hesabatda həmçinin Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoru və Azərbaycan ilə Türkiyə arasında ikitərəfli ticarət əlaqələri haqqında maraqlı faktlar öz əksini tapmışdır.

Bundan başqa, ölkənin əsas  tendensiyalarının kompleks təhlili və onların Rusiya və Gürcüstan bazarları ilə müqayisə edilməsi bizə hələ aşkar olunmamış yeni biznes imkanlarını üzə çıxarmağa kömək etmişdir. 

Azərbaycanda İqtisadi Perspektivlər 2018 (İngilis dilindədir)

Deloitte Azərbaycan “Azərbaycanda İqtisadi Perspektivlər” adlı makroiqtisadi təhlili özündə əks etdirən yeni nəşrini təqdim edir.

Hazırki nəşrdə Deloitte, son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında müşahidə edilən əsas tendensiyalara toxunmuş və eyni zamanda 2017-ci ilin avqust-sentyabr ayları ərzində öncül Azərbaycan şirkətlərinin rəhbərləri arasında apardığı sorğunun nəticələrini təqdim etmişdir. 

Sorğu nəticəsində gəlinmiş ən diqqətçəkən qənaətlərdən biri sorğu iştirakçılarının böyük əksəriyyətinin ölkənin biznes konyunkturasının gələcəyinə dair optimist baxışın mövcudluğudur.  Belə ki, respondentlərin 79%-i öz şirkətlərinin qısamüddətli biznes perspektivlərini müsbət qiymətləndirmişdir. 

Azərbaycanda İqtisadi Perspektivlər 2017 (İngilis dilindədir)
Did you find this useful?